Thunkable ile Mobil Uygulama Geliştirme: Giriş

Herkese Merhaba!

Son 4 senedir Technovation Türkiye olarak katılımcılarımıza verdiğimiz Thunkable ile Mobil Uygulama Geliştirme eğitimini hepinize sunmak istiyoruz. Bu seride sıfır kodlama deneyiminden bir mobil uygulama geliştirebilecek seviyeye gelebilecek, Thunkable’ın özelliklerini keşfedeceksiniz.

Thunkable Nedir?

Thunkable iOS ve Android için blok-kodlama ile uygulama geliştirmenizi sağlayacak bir web sitesidir. Sistemi drag and drop, yani sürükleyip bırakma şeklinde çalıştığı için, belli blokları farklı kombinasyonlarla birleştirerek ortaya çok farklı ürünler çıkarabilirsiniz.

Thunkable’a Kayıt

  • Thunkable kullanmaya başlamak için öncelikle sitesinden kayıt olmanız gerekir.
  • Get Started’a basın ve create one’dan e-mailinizi kullanarak kayıt olun.
  • Kayıt olduktan ekranın ortasında beliren “Create New App” butonuna basarak yeni bir uygulama oluşturunuz.
  • Bu ekranda çıkan “Project Name” bölümüne uygulamanızın adını yazıp uygulama geliştirmeye başlayabilirsiniz!

--

--

Katılımcılar, çevrelerinde yaşanan bir probleme çözüm üretmeyi amaçlayan mobil bir uygulama geliştirirler. Siz de Türkiye’de Technovation çalışmalarını sürdürme serüvenimizde bize eşlik edin!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store