Week 1: Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme Bootcamp

Herkese Merhaba!

Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme eğitimimizin ilk haftasında programlamaya ve Dart diline bir girişin ardından Visual Studio Code’dan Flutter’ı açıp ilk uygulamamızı yapmaya başladık!

Kaynaklarımızı ve bu haftanın özetini sizlerle paylaşıyoruz, ödevlerin cevapları en kısa sürede paylaşılacaktır.

Visual Studio Code ve Flutter

Flutter101 Sunumu
Dersin Kaydı ve Github

Ödeviniz:

- 4 çeşit, değer döndüren fonksiyon yazalım.

- 3 tane değişken tanımlayıp, bu değişkenleri büyüklükleri bakımından karşılaştırıp print ile çıktı veren bir fonksiyon yazalım.

- 7'den başlayıp 111'e kadar, ikişer aralıklarla sayıları yazdıran bir fonksiyon yazalım. (7–9–11–13….)

- Statefull ve Stateless widget arasındaki fark nedir?

- Ayları yazdıran bir fonksiyon yazalım.

Uygulamalı olarak aşağıdaki ekranları oluşturalım:

--

--

Katılımcılar, çevrelerinde yaşanan bir probleme çözüm üretmeyi amaçlayan mobil bir uygulama geliştirirler. Siz de Türkiye’de Technovation çalışmalarını sürdürme serüvenimizde bize eşlik edin!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store