Week 2: Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme Bootcamp

Tekrardan Merhaba!

İkinci haftaya girerken geçen hafta yaptığımız projenin üzerine yeni eklentiler ekledik. Bu haftayı takip etmeden önce bu linkten geçen haftanın çalışmasını incelemenizi tavsiye ederiz.

Flutter uygulamamızı geliştirirken uygulamamızın son durumu bu şekilde oldu:

Bu uygulamanın nasıl yapıldığını öğrenmek için dersin kaydına göz atmayı unutmayın!

Bütün kodlara da GitHub aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Bu zevkli ve verimli ders için Kadriye Hoca ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz:)

--

--

Katılımcılar, çevrelerinde yaşanan bir probleme çözüm üretmeyi amaçlayan mobil bir uygulama geliştirirler. Siz de Türkiye’de Technovation çalışmalarını sürdürme serüvenimizde bize eşlik edin!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store