Töötajate motiveerimine — edu võti

Töötajate motiveerimine ja nende arengu toetamine on üks tähtsamaid tegevusi tagamaks ettevõtte edukus.

Klienditeenindaja on põhimõtteliselt alati esimene, kellega klient kokku puutub. See teeb klienditeenindajast ettevõtte näo. Viimasel ajal on räägitud ka sellest, et varsti pole suhtekorraldajaid enam vaja, kui klienditeenindaja oskab inimestega hästi suhelda ning nii ehk naa on nemad, kes organisatsioonist esmamulje kujundavad. Millist esmamuljet ettevõte tahtma peaks ehk milline peaks klienditeenindaja välja nägema? Mida rõõmsam ja rahulolevam on klienditeenindaja, seda meeldivam mulje jääb kliendile. Seega, ettevõtete üheks eesmärgiks peaks olema ka klienditeenindajate hindamine ning motiveerimine.

Minu esimene töökoht oli üsna väikese palgaga, selline tavaline klienditeenidaja-kassiiri töö. Esimeseks töökohaks oli see esialgu suurepärane, mind kaasati otsustusprotsessidesse ning kuna tegemist oli väikese ettevõttega, oli mul võimalus ka kontoris erinevaid abitöid teha. Seega omandasin palju erinevaid oskusi ning tundsin alati, et minu arvamus loeb ning minuga arvestatakse. Ettevõtte rahaliste raskuste tõttu pidime liituma ühe teise ettevõttega. Minu tööülesanded jäid samaks, osa juhatusest jäi samaks ning palk jäi samuti enam-vähem samaks. Esmapilgul tundus kõik tore ja sõbralik, aga mida aega edasi, seda rohkem jõudis minuni vajalikku infot, mingeid muudatusi, eesootavaid uuendusi, ühesõnaga informatsioon ei jõudnud minuni, kui ma ise seda pärima ei läinud. Kuna teabevahetus oli väga halb, siis olin kahjuks tihti olukordades kus jäin kliendile vastuse võlgu ning lubasin ise info saamisel ühendust võtta. Miks tundub see nii halb, ma ju lõpuks saan ikkagi teada? Halb oli see sellepärast, et ma pidin tegema nii palju lisaliigutusi, raiskama mõttetult energiat ning tagatipuks tundma end kliendi ees lollilt. Mis mulje jääb ettevõttest, kus klienditeenindaja vastab “Ma ei oskagi öelda, ma pean uurima..”? Mulle tundus, et ega väga hea mulje ei jäänud ning samuti ei tundnud ma end hästi, kuna pidin pidevalt ise infot küsima/pärima/paluma/meelde tuletama. Puhtalt see viis mind nii kaugele, et otsustasin töökohta vahetada, kuigi olin sellele ettevõttele truu olnud juba 2 aastat.

Nüüd töötan ma ettevõttes, kus töötaja on oluline. Ma saan pidevalt koolitusi,minu töötasu on väga hea võrreldes teiste ettevõtete klienditeenindajatega, kõik info jõuab ALATI minuni, ma saan kiirelt ja vaevatult oma küsimustele vastused ja veel teisigi positiivseid asju. Kõige enam meeldib mulle see, et ma tunnen, et ma jälle lähen korda kellelegi, et minus nähakse mingit potentsiaali, panustatakse minu arengusse ning arvestatakse minuga. Kõik eelnev on põhjuseks, miks ma ka isegi kõige pretensioonikamate klientidega suudan jääda viisakaks, rahulikuks ja naeratavaks. Ma tahan selles ettevõttes olla, ma olen motiveeritud andma igapäev endast parim ning see paistab minu näolt ka klientidele.

Kes jättis sulle parema mulje ?Kummas ettevõttes tahaksid sina töötada? Millise ettevõtte tooteid/teenuseid sa ka järgmisel korral ostaksid?

Mina oskan nende küsimustele vastata nii klienditeenindaja kui ka kliendi vaatenurgast. Seega, töötajate motiveerimisel, nendega suhtlemisel ja nende kuulamisel on suur vägev jõud, et luua PARIM mulje oma organisatsioonist. Klient on küll kuningas, aga oma töötaja on tükike organisatsiooni südamest.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sandra Linde’s story.