Թոփ 10 մատչելի ու «ամենահամեղ» վայրերը

Նյամ-նյա՜մ. Ծանոթացիր Թոփ 10 «ամենահամեղ» վայրերին և միաժամանակ մատչելի, որ անմիջապես դասից հետո ընկերներով վազենք ուտելու:

10. Այն տեղը, որի մասին ոչ ոք չգիտի։

84/1 Մ․ Բաղրամյան պ․

9. Որտեղ շոկոլադով բուլկիներն ու հոթ-դոգերն ամենահամովն են։

5/4, Երվանդ Քոչարի փ․

8. Որտեղ շաուրմայի խոզի միսը խոզի մսի համ ունի։

62, Պարույր Սևակի փ․

7. Որտեղ ամեն ինչ 100դր․ արժե։

37 Մ․ Մաշտոցի պ․

6. Որտեղ կարող ես կարգին ճաշել։

3–5, Ալեք Մանուկյանի փ․

5. Որտեղ կարող ես ավելի կարգին ճաշել։

10, Վազգեն Սարգսյանի փ․

4. Որտեղ երկրորդ լահմաջոն էլ կպատվիրես։

54, Կոմիտասի պ․

3. Որտեղ սիրահարվում ես ուտելիքիդ։

24, Հանրապետության փ․

2. Որտեղ քո սիրած ուտելիքը կգտնես երազածդ գնով։

35, Մ․ Մաշտոցի պ․
  1. Որտեղ ուտելիքը կստիպի մոռանալ աթոռների անհարմարության մասին։
10, Եզնիկ Կողբացու փ․

Տեքստը խմբագրեցին Անին և Միլենան։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.