Ո՞վ է Ռաֆայել Իսրայելյանը

NewMag

Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերից հետո էր, որ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Հայաստանը ծնունդ առավ որպես Առաջին Հանրապետություն և անկախացավ։ Այսօր մենք կարող ենք այցելել Սարդարապատ, կարող ենք գտնվել հենց ճակատամարտի վայրում։

1968 թվականին հիմնադրվեց հուշահամալիրը, որի ճարտարապետն է Ռաֆայել Իսրայելյանը։ Նրա թոռը՝ Արամ Ղանալանյանը, ով նույնպես պապի մասնագիտությունն է կրում, պատմում է՝ «Տարբեր երկրների համալսարաններում կրթություն ստանալուց հետո, պապս տեղափոխվեց Հայաստան, որովհետև նա ուզում էր ստեղծագործել իր հայրենիքի համար։ Հայրենասիրությունն էր, որ նրան մղեց վերադառնալ և այստեղ աշխատել»։

Շուրջ 75 կառույցների հեղինակ է Ռաֆայել Իսրայելյանը, յուրաքանչյուրը՝ չկրկնվող։ Սարդարապատի հուշահամալիրը բացառիկ է իր ծավալատարածական լուծումներով, հոյակերտ ծավալով, ներքին և արտաքին մանրազնին մշակմամբ: Արամ Ղանալանյանը երախտապարտ է Սարդարապատի թանգարանի տնօրեն Կարեն Արիստակեսյանին, քանի որ նրա նախաձեռնությամբ այս տարի Սարդարապատում կտեղադրվի պապիկի՝ Ռաֆայել Իսրայելյանի կիսանդրին։

Հեղինակ՝ Միլենա Բարսեղյան։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.