EET pro paní Věru

Napsala nám paní Věra. Provozuje na Šumavě apartmán. Pronájmem si přivydělává k důchodu. Potřebuje nějak vyřešit EET, jenže neví, jak na to. Sepsal jsem pro ni návod. A pak mě napadlo, že by se mohl hodit i dalším. Tak tady ho máte.

Aktualizace: článek jsme doplnili o nové informace a přesunuli ho sem.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.