ทีมในฝัน

Nan Onchy
Nan Onchy
Nov 1, 2018 · 1 min read

อะไรที่ทำให้คุณมี “ความสุข” ในการทำงาน เจ้านายที่ดี ตำแหน่งงานที่ท้าทาย ที่ทำงานหรูๆ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สวัสดิการที่ดีเยี่ยม
และคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เพื่อนร่วมงาน เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก ของความสุขในชีวิตการทำงาน

ถือเป็นความโชคดีมาก ที่ครั้งหนึ่ง เราได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ถือว่ามี attitude ที่ดีมากทีมหนึ่งของบริษัท ไม่ใช่แค่ในมุมของการทำงานเท่านั้น แต่ในทีมยังรักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ทีมนี้แตกต่างจากทีมอื่นๆที่เราเคยเจอมาอย่างไรบ้าง แล้วทีมที่ดีแบบนี้ เริ่มต้นมาจากอะไร อยากรู้แล้วใช่มั้ยคะ

เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์คนเข้าทีม หัวหน้าเคยบอกกับเราว่า สิ่งที่เค้ามองหาคนผู้สมัคร คือ attitude แล้วความเข้ากันได้กับคนในทีม เพราะมันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยาก หากผู้สมัครมี attitude ที่ไม่โอเคตั้งแต่ต้น ส่วนเรื่อง skill นั้น สอนกันได้ การสัมภาษณ์งานทุกครั้ง จึงแทบจะยกโขยงคนในทีมมาช่วยกันสัมภาษณ์ เพื่อให้ทีมช่วยตัดสินใจว่า อยากร่วมงานกับคนๆนี้หรือไม่

การบริหารทีม หัวหน้าใช้การบริหารทีมด้วยความไว้ใจ ให้น้องประเมิณระยะเวลาที่ต้องดำเนินการและวิธีที่ต้องการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ส่วนงานใหญ่ๆก็จะใช้วิธีการลงมติโหวตเสมอ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยากถามอะไร ไม่ต้องนัดล่วงหน้า เดินไปหาที่โต๊ะได้เสมอ ซึ่งโต๊ะก็นั่งรวมอยู่กับน้องๆนี่แหละ ในเรื่องส่วนตัว หัวหน้าทีมก็ดูแลด้วยความเห็นอกเห็นใจ ใครมีธุระปัญหาอะไร จำเป็นต้องลางาน เข้าสาย หรือ work from home ก็ทำได้ (ในขอบเขตที่เหมาะสม) หากยังสามารถ deliver งานได้ตามเป้าหมาย

360 degree feedback ทุกคนในทีมสามารถให้ feedback กันได้ ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตาม ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหน้าจะลำเอียง เพราะคะแนน KPI ของเรามาจากทุกคนในทีมจริงๆ จึงยิ่งทำให้ทีมนี้รักและช่วยเหลือกันมากๆ แต่ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย attitude ที่ดี จึงทำให้ทีมนี้ยินดีช่วยเหลืองานต่างๆที่ถูกร้องขอจากต่างทีมด้วยความยินดีมากเช่นกัน แบบว่าติดอันดับทีมอันเป็นที่รักของทีมอื่นๆในบริษัทเลยแหละ

เพื่อนร่วมงาน หลังจากถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้ว ทำให้คนในทีมนี้ มีแต่ “I will do” attitude สิ่งที่ได้ยินบ่อยๆก็คือ “อันนี้เดี๋ยวผมทำให้เองครับ” “อันนี้เดี๋ยวหนูช่วยค่ะ” อยู่ในทีมแบบนี้บอกเลย แฮปปี้มากกกกกกก นอกจากนี้ ทีมยังมีมุกตลกที่คอยหยอกล้อกันตลอดเวลา ทำให้บรรยากาศในการทำงานนั้นไม่เครียด เป็นกันเอง จนบางทีก็เผลอปล่อยมุกกับทีมอื่นอยู่บ่อยครั้ง (เค้าจะหาว่าพวกเราไม่ซีเรียสกับการประชุมนึเปล่านะ?555) สรุปได้ว่า มีความเป็นพี่เป็นน้อง และเป็นกันเองมว๊ากกกกกก

พูดมายืดยาว ขอเฉลยเลยละกันเผื่อใครอยากมาร่วมทีมกับเรา ทีมนี้มีชื่อว่า ISG ย่อมาจาก Innovation and solutions group ซึ่งนับเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ใช่สาย dev แต่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ เรียกว่าเป็น non dev คนเดียวเลยก็ว่าได้ ขอบคุณโชคชะตาที่พาเรามาเจอกัน 555 หวังว่าทีมนี้จะแข็งแกร่งและงดงามเยี่ยงนี้ตลอดไป (จบซะดื้อๆ แต่ เลิฟยูโซมัช นะ)

ISG Thailand- 22 October 2018

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Nan Onchy

Written by

Nan Onchy

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade