รีวิวฝึกงาน 4 เดือน!! ที่ Tencent ทีมเกม PUBG MOBILE

Chakrit Nuanmanee
Jul 26, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

สวัดดีครับ วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ฝึกงานระยะเวลา 4 เดือนที่ Tencent ในส่วนของเกม PUBG Mobile สำหรับคนที่สนใจทำงานสายเกมส์อยู่แล้ว ยังไง๊ ยังไงก็ต้องรู้จัก Tencent พ่อทุกสถาบัน ฉะนั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ซึ่งเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจที่จะทำงานสายเกมส์แล้วอยากจะมาฝึกงานที่นี่ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

Image for post
Image for post

เอ้า ลืมแนะนำตัว ! ผมชื่อ นาย นะครับ เรียนอยู่ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี4 ที่ต้องฝึกตั้ง 4 เดือนไม่ใช่เพราะพี่ๆ เขาบังคับนะครับ คือมันเป็นวิชา สหกิจศึกษา ก็เลยฝึกนานกว่าชาวบ้านชาวช่องหน่อย เป็นเด็กฝึกงานของทีมEsports บางคนอาจจะ งง ว่า Esports คืออะไร อยากเล่านะแต่จะยาวหน่อยกลัวไม่อ่านกัน !!

* สั้นๆ เลยคือจะเป็นพวกงาน Event ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดแข่งขันเกม ประมาณนี้

เอาหล่ะมาเข้าเรื่องเลยละกัน มาฝึกที่นี่สิ่งประใจแรกๆ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฝึกงานคือ

ข้าวฟรี!!

ฉะนั้นใครเป็นกังวลว่าออฟฟิศอยู่ที่ทองหล่อจะหาข้าวกินยาก บอกเลยว่าไม่มีแน่นอน ล่าสุดที่พึ่งได้มาวันที่เขียน blog เลยคือมีไลน์@ ชื่อ Kinkao ที่เราจะสามารถเลือกข้าวที่จะกินได้เอง บอกเลย ชิว !!

Image for post
Image for post

นอกจากนี้มีอะไรฟรีอีก ?

-น้ำแข็งฟรี (ซื้อลอดช่องมากินที่ออฟฟิศก็ได้ให้ตายเถอะโยม)

-กาแฟ

-ขนมปังปิ้ง

-ป๊อปคอร์น

-มาม่า

*เซเว่นใกล้มากเดิน 5 นาทีถึง

ฮั่นแน่ !! ปกติชอบตื่นสายหล่ะสิ บอกเลย ชิว !! เพราะทีมเกมเริ่มงาน 10 โมง รถไฟฟ้ามาได้อย่างชิวแถวไม่เยอะ

เลิกงานดึกไหม ? ไม่ดึก 1ทุ่ม ก็เลิกงานละ ชิว !!

ฝึกงานที่นีต้องทำอะไรบ้าง ?

เยอะ อธิบายไม่หมด ด้วยความที่ว่างานมันหลากหลายไม่จำเจ ช่วงแรกๆ ที่มาฝึกด้วยความที่ฝึกช่วงหลังปีใหม่ไม่กี่วัน ช่วงสัปดาห์แรกคือ ชิว !! 4–5 โมงเย็นก็เดินไปปิ้งหนมปังต้มมาม่า ประหยัดข้าวเย็น พอเริ่มเข้าสู่ช่วงมีงานจริงจัง คือจะมีการเปิดรับสมัครการแข่งขัน PUBG Mobile Campus Championship Official partner with AIS ZEED (ชื่อยาวสุดๆ) ที่เปิดรับสมัครตั้ง 1280 ทีม !!

Image for post
Image for post

เราก็มีหน้าที่คอยคัดกรองพวกเด็กที่บางทีใส่อะไรมามั่วๆ ออกไป นอกจากนี้พี่ๆ ยังพาไปเข้าประชุมด้วย ช่วงแรกๆ คือเกร็งมากกกกกกกกกกกก แต่การเข้าประชุมนี่ได้อะไรเยอะมาก แค่ไปนั่งฟังเราก็รู้สึกได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆ ได้เจอพี่ๆ INVATE นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสไปดูงานที INVATE ด้วยยยย และเนื่องจากทัวน์นาเม้นนี้เราแข่งระดับประเทศเลยจะมีการแข่งขันรอบ Offline ทุกจังหวัด พี่ๆ พาเราไปทุกจังหวัดเลยเว้ยยยย

Image for post
Image for post

สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่สนใจมาฝึกงานที่ บริษัท เทนเซ็นต์(ประเทศไทย) จำกัด ที่นี่ก็ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่อยากฝากให้ทุกคนลองพิจารณา เพราะเราจะได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไว้อย่างแน่นอน สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยคือ พี่ๆ ทุกคนคอยเอ็นดูและเอาใจใส่เราตลอดเวลาอีกทั้งยังใจดีเป็นกันเองกับเรามาก ๆ ด้วย ผมมั่นใจว่าใครก็ตามที่มาฝึกงานที่นี่จะต้องได้อะไรกลับไปเยอะแยะแน่นอน

Image for post
Image for post

สุดท้ายแล้วววว

อยากจะขอบคุณพี่ๆ ที่ให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดอย่างผมได้มาฝึกงานที่นี่ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ฝึกงานมาผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆ รู้สึกโชคดีที่ตัวเองตัดสินใจมาฝึกงานที่นี่ 4 เดือนที่ผ่านมาทำให้ผมรู้สึกรักที่นี่มากๆ ประสบการณ์ที่ได้มันมีค่ามากจริงๆ

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store