เมื่อ “เด็กเกม” ฝึกงาน “Tencent” บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลอันดับ 1 ในเอเชีย

“ชอบทางด้านเกมเเล้วมาเรียนด้านเกม จะมีที่ฝึกงานหรือทำงานดังๆ เจ๋งๆบ้างมั้ยคะ/ครับ?”…เป็นคำถามหนึ่งที่ค่อนข้างยอดฮิตสำหรับคนที่สนใจทางด้านเกมอยู่ไม่น้อยเลย

Image for post
Image for post
งาน “ PMCO Global Finals” โดยมีทีมชาติไทย 2 ทีมที่เข้าแข่งขัน Purple Mood และ RRQ Athena ที่ SF World
โรง Happiness World Screen at Central World ชั้น 7

สวัสดีค่ะ ชื่อ ภูริชญา ผุดผ่อง ชื่อเล่น MiNT ชื่อในวงการ Smoky Brown ค่ะ ปัจจุบันเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีมีเดีย เอกการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 4

.

→ ❤ สำหรับการฝึกงานที่ Tencent บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลอันดับ 1 ในเอเชีย ทำมิ้นท์กลัวหนักมากว่าความสามารถที่เราได้เรียนมา มันอาจไม่เพียงพอต่อการทำงานจริง กังวลจนเกร็งไปหมดหรืออาจจะเพราะไม่เคยฝึกงานด้วยแหละค่ะ แฮร่ๆ 555

.

→ ❤ พอมาทำงานจริง Tencent ทำให้มิ้นท์ปลดล็อคความสามารถที่มีอยู่ภายในตัวเองว่า จริงๆเราสามารถทำไรได้อีกมาก มิ้นท์ได้ทำเยอะเเละรอบด้านจริงๆค่ะ ทั้งทำ Marketing / Banner / Video Editing / Review Game Etc. งานที่ได้รับมอบหมาย คืองานที่ถูกนำไปใช้จริงๆ ไม่ใช่เเค่การบ้านส่งอาจารย์เก็บคะเเนนเเล้วจบไป ฝึกจริง ทำจริงทุกชิ้น พอมิ้นท์เห็นผลงานตัวเองก็ชื่นใจเลยค่ะว่า เราทำมันได้ เราก้เจ๋งเหมือนกันนะ สำหรับใครที่อ่านมาถึงตรงนี้เเล้วกังวลว่า ดูทำเยอะเเยะเเล้วจะไม่สามารถทำได้ อย่าได้กลัวค่ะ พี่ๆทุกคนใจดีเเละพร้อมจะสอนงานให้เราเป็นเร็วแบบ High Speed แปปเดียวรู้เรื่อง :P

  • ปล.ที่ลงมาเเค่ตัวอย่างเท่านั้น เรื่องจริงทำเยอะกว่าที่เห็นมากๆ ลงหมดกลัวยาวเกิน ;-;
Review “Chess Rush” เกมใหม่เเนว Auto Battler จาก Tencent ในช่อง Sanook Superplay ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 90,000 คน++
Image for post
Image for post
Banner Promote Team RRQ & Purple Mood ในรายการ PMCO 2019
Image for post
Image for post
Poster Promote TGIF game “Chess Rush”
Image for post
Image for post
Poster Promote PMTC At Central Plaza Chiang Mai Airport

→ ❤ นอกจากเรื่องงานที่เข้มข้นเเล้ว ความสนุกสนานนี่คือสาระยิ่งกว่า 555+ ที่นีมีครบเครื่องเรื่องกิจกรรมผ่อนคลายจากงาน แผนกมิ้นท์พิเศษมีเล่นเกมด้วยกัน ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเกมร่วมกันในเวลาว่างด้วย น่าจะเป็นส่วนที่เหล่าเด็กเกมโหยหาจากการฝึกงานไม่น้อยนะคะมิ้นท์คิดว่า ความบันเทิงระดับล้าน~

Image for post
Image for post
อุปกรณ์ประกอบการทำงาน :D

→ ❤ โดยรวมเเล้วสุดยอดทั้งเรื่องงานเเละความบันเทิง ระดับ 100/100 ขอบคุณพี่โบว์พร้อมด้วยฝ่าย HR ทุกคนที่น่ารัก+คอยดูเเลมิ้นท์มาตลอด ขอบคุณพี่ตั้มจากช่อง Sanook Superplay ที่เปิดโอกาสให้มิ้นท์ได้ลองรีวิวเกม ขอบคุณ Mr.Andrew Mentorของมิ้นท์ที่คอยสอนงานเเละเเนะนำอะไรดีๆอยู่เสมอ รวมถึงขอบคุณพี่ๆทุกคนใน Game Team ด้วยนะคะที่คอยสอนงาน เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะ >///<

.

→ ❤ เวลาการฝึกงานที่เท่าๆกัน การลงทุนอย่างถูกที่ทำให้ได้รับประสบการณ์เเละเเรงบันดาลใจที่คุ้มค่าค่ะมิ้นท์เชื่อแบบนั้น หากคุณมองหาการลงทุนที่ต้องจ่ายด้วยเวลาเเล้วล่ะก็ Tencent เป็นคำตอบที่ดีมาก ควรค่าเเก่การมาลองสัมผัสด้วยตนเอง เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม เเล้วยื่นใบสมัครได้เลยค่ะ

Image for post
Image for post
น่ารักทุกคนนะคะที่นี่ บอกเลย ><
Image for post
Image for post
We are best “Game Team” ever!

❤ ขอบคุณที่อ่านจนจบด้วยนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เเละเเรงบันดาลใจสำหรับใครที่อ่านจนจบได้นะคะ ❤

.

โดย

นางสาวภูริชญา ผุดผ่อง (มิ้นท์ )

Facebook : Phurichaya Putporng

IG : smoky.brown

Steam : Smoky Brown

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store