Move To The New Space!

Gotchi
Gotchi
Jul 22, 2019 · 4 min read

สำรวจออฟฟิศใหม่ Tencent Thailand @ T-One Thonglor

อีกแล้วสินะที่เราต้องโยกย้าย… และแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่เราได้ย้ายเข้ามาอยู่ออฟฟิศใหม่ ตั้งอยู่ติด BTS ทองหล่อ เรียกได้ว่าเข้ามาเป็นคนเมืองเต็มตัว ตึกใหม่ของ Tencent Thailand จะเป็นยังไงบ้าง ตามมาดูกันเลยยยย

ภายในอฟฟิศตกแต่งสไตล์ Loft เป็นปูนเปลือย สลับกับไม้ ผนังด้านบนปล่อยโล่งให้โครงสร้างต่างๆ ด้านล่างก็ไม่มีการกั้นห้อง สามารถมองเห็นกันได้หมด ทั่วถึงจริงๆ!! นอกจากโซนทำงานแล้วยังมีโซนล็อกเกอร์ไว้เก็บของ และโซฟานุ่มๆ

ในส่วนของห้องประชุมก็มีเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ยังเต็มไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ล้ำสุดๆไปเลยยยยย!!

ทุกห้องมีจอ monitor ซึ่งทุกคนสามารถ present งานจากคอมได้เลยผ่าน Wi-Fi (ไม่ต้องใช้สาย)
Status การจองห้องประชุมเชื่อมกับ OutLook แบบ Real Time. ใครเห็นห้องว่างก็กดจอง แล้วเข้าไปใช้ได้เลย!

Work Hard Play Harder!

และโซนต่อไป ไม่พูดถึงไม่ได้เลย นั่นก็คือ โซน Town Hall เพราะมีของเล่นให้เราได้เล่นในช่วงพักเบรค มีทั้งโต๊ะบอล โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง

โซน Town Hall นอกจากจะเป็นที่ Relax แล้ว ก็ยังเป็นที่ทานข้าว และที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของชาว Tencent (เป็นที่ปาร์ตี้บ้างในบางโอกาส 555)

Happy Together

สถานที่พร้อมแล้วแล้ว คนพร้อมรึยัง!!?? นอกจากออฟฟิศที่สะดวกสบายแล้ว ยังมีพี่ๆ ที่ใจดี คอยช่วยเหลือ มีเพื่อนๆ ที่คอยสร้างเสียงหัวเราะตลอดเวลา 555

มีอาหารกลางวันให้กินฟรีทุกวัน ไม่ต้องออกไปตากแดดให้ร้อน

ออฟฟิศเราน่าอยู่ใช่มั้ยล่าาาา ถ้าอยากร่วมงานกับเรา สามารถดูตำแหน่งได้ที่นี่

……แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะ !

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Gotchi

Written by

Gotchi

Graphic Designer who like Photography.

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade