Tencent Internship Journey: มากกว่าบริษัทแต่คือสถานที่แห่งการสร้างความสุข

Punnapa Yoswaris
Aug 3, 2020 · 2 min read
Image for post
Image for post
Tencent Internship 2020

ถ้านึกถึงการทำงานกับบริษัท ภาพที่หลายๆคนมีในหัวนั้น อาจเป็นภาพของการทำงานหนักจนหัวฟู หรือการต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำงานแบบรูทีน แต่สำหรับการทำงานที่ Tencent นั้น มีอะไรดีๆและสนุกๆรออยู่มากกว่าที่คิด

ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ เราชื่อ โรส ตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น Traineeในแผนก Branding and Communication ซึ่งแม้ว่าคณะที่เรียนกับสายงานจะมีความแตกต่างกันอยู่ แต่ที่นี่ก็ได้ให้โอกาสกับเราในการเข้ามาเรียนรู้การทำงานในส่วนของ JOOX

โดยเมื่อพูดถึง Tencent นั้น หลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของประเทศจีน ที่มี product คุ้นหูอย่าง WeChat และ QQ แต่เมื่อพูดถึง Tencent ประเทศไทย หลายๆคนอาจนึกไม่ออกว่ามี product อะไรบ้าง แต่จริงๆแล้ว หากพูดชื่อ product ออกไป ต้องมีสักอันที่อยู่ในมือถือของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็น JOOX, WeTV, PUBG หรือเว็บไซต์อย่าง Sanook.com

More Than Just a Company is the Place to Create Happiness มากกว่าบริษัทแต่คือสถานที่แห่งการสร้างความสุข

Image for post
Image for post

นั่นเป็นที่มาว่า ทำไมบริษัท Tencent ถึงเป็นมากกว่าบริษัท เพราะที่นี่คือสถานที่ที่ทุกๆคนต่างมารวมตัวกัน เพื่อช่วยส่งความสุขให้กับทุกๆคนทั้งผ่านเสียงเพลง รายการ ซีรีส์ เกม หรือในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย

โดยเฉพาะกับโปรเจกต์ที่เราได้รับให้เป็นโปรเจกต์หลักในการฝึกงานครั้งนี้กับ The Sound of Happiness ฟัง x เล่า = ความสุข รายการวาไรตี้และพอดแคส 12 ตอนกับดาราศิลปินคนดังที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น รวมถึงเพลงความหมายดีๆในโปรเจกต์อัลบั้มส่งความสุขให้กับทุกคนที่ได้ฟัง ซึ่งเป็นรายการที่ JOOX ได้ร่วมมือกับ UNICEF ประเทศไทยและกรมสุขภาพจิต ในการผลิตสื่อดีๆเพื่อสื่อสารเรื่องสุขภาพจิตกับวัยรุ่นให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและไม่น่าเบื่อ

ซึ่งเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งโปรเจกต์นี้ออกไปถึงผู้ชมผู้ฟังทุกๆคน รวมถึงทำให้เราได้มีโอกาสทำงานใหม่ๆที่ท้าทาย อย่างการช่วยดูแผนโปรโมทรายการในแต่ละอาทิตย์ในฝั่งโซเชียลมีเดีย การเขียนบทความ PR การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน การช่วยงานแถลงข่าว การได้เข้าไปดูบรรยากาศการถ่ายทำรายการในสตูดิโอ หรือแม้แต่การได้ลองสัมภาษณ์ดาราและศิลปินในโปรเจกต์

Image for post
Image for post
งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ The Sound of Happiness

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆงานใหญ่ของ JOOX ที่เราได้โอกาสจากพี่ๆในการลองทำ เช่น การคิด copywriting ในโปสเตอร์เพื่อใช้โปรโมทพิธีกรและผู้ประกาศรางวัลในโซเชียลมีเดียต่างๆ สำหรับงาน JOOX Thailand Music Award งานประกาศรางวัลทางดนตรี เพื่อเป็นกำลังใจให้ศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ หรือการเขียนบทความ PR แนะนำศิลปินอินเตอร์ในงาน JOOX World Music Day โดยในปีนี้ทั้ง 2 งานได้จัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของเราไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ในการปรับตัวของแพลตฟอร์มจากงานออฟไลน์มาเป็นงานออนไลน์

Super Supportive Working Environment การทำงานในสภาพแวดล้อมที่พร้อมซัพพอร์ตทุกๆคน

สำหรับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานของ Tencent นั้นถือว่าเป็นกันเองมากๆ โดยในแผนก Branding and Communication ที่เราฝึกงานนั้น มีพี่ๆที่พร้อมจะหันมาตอบคำถามของเรา ไม่ว่าเราจะสงสัยตรงไหน พี่ๆก็จะมาคุยและอธิบายให้เราฟังจนเข้าใจ รวมถึงหากมีไอเดียอะไรก็สามารถพูดคุยเสนอให้พี่ๆได้ โดยที่ไม่ต้องกลัวหรือเขิน

นอกจากนี้ ในออฟฟิศของ Tencent ยังมีความมินิมอล (fact: ทุกมุมสามารถถ่ายรูปได้) และมองไปทางไหนก็ดูคลีน เพราะมีพี่ๆแม่บ้านคอยดูแลตลอดเวลา รวมถึงยังมีอาหารกลางวันฟรีในทุกวัน มีอาหารว่างเติมพลังในตอนบ่าย และเครื่องชงกาแฟที่สามารถไปกดได้ตลอดทั้งวันอีกด้วย

Branding and Communication Team

นอกจากนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ๆในทีม ทั้งพี่ออฟ mentor ของเราในการฝึกงานครั้งนี้ที่ให้โอกาสเราในการทำงานต่างๆ รวมถึงพี่หลิน พี่แป๋ม พี่นุ้ย พี่หนุ่ม พี่เซ้นท์ พี่โกกิ พี่นุชชี่ พี่ดิว พี่ญาญ่า พี่จูเนียร์ พี่ทัช พี่ส้ม พี่เบ และทีมพี่ๆ HR ทั้งพี่โบ พี่ตูน รวมถึงพี่ๆอีกหลายๆคนที่ช่วยดูแลเราในการฝึกงานครั้งนี้ ที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ดีๆและการเรียนรู้ใหม่ๆมากมาย แม้ว่าจะเป็นในช่วงของสถานการณ์ COVID แต่เวลาของเราในการฝึกงานที่นี่ก็ได้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและมีความหมาย

สุดท้ายนี้ ใครที่สนใจในการมาฝึกงานที่ Tencent ก็สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ในช่วงปลายๆปี รวมถึงถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศในการทำงานที่นี่มากขึ้นก็สามารถดู Vlog ของเรากับเพื่อนๆที่ได้รีวิวการฝึกงานที่นี่ได้เลย

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store