Από ποιον πραγματοποιείται η εγκατάσταση του UPS;

Οι μικρότερες μονάδες UPS με δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις ή προηγούμενη εμπειρία και η εγκατάσταση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον καθένα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα εγχειρίδια χρήσης (user manual) και τα οποία συνοδεύουν τα προσφερόμενα ups της εταιρείας μας. Τα μεγαλύτερα UPS απαιτούν για την εγκατάσταση τους εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει και την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Μην αφήνετε εκτεθειμένο τον εξοπλισμό σας! Ενημερωθείτε για την ολοκληρωμένη σειρά UPS της Tescom Hellas.