Τι είναι η Συσκευή Αυτόματης Μεταγωγής (STS);

Η Συσκευή Αυτόματης Μεταγωγής (Source Tranfer Switch- STS) τροφοδοτεί τα φορτία σας αδιάκοπα μέσω της εναλλαγής μεταξύ δύο πηγών ενέργειας: της κύριας γραμμής και τη γραμμής ανάγκης .

Πιο συγκεκριμένα, το STS ορίζει μια βασική πηγή τροφοδοσίας για τις συσκευές σας, βασισμένη στις προτιμήσεις σας, και σε περίπτωση εντοπισμού διαταραχών σε αυτή αλλάζει αυτόματα την παροχή ρεύματος στη γραμμή ανάγκης μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της πρώτης. Ο χρόνος μεταγωγής είναι μηδαμινός. Το STS διαθέτει, ακόμη, σύστημα προστασίας από υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα.

Μη διακινδυνεύεις τον εξοπλισμό σου! Προστάτευσέ τον τώρα με την σειρά STS της Tescom Hellas για το γραφείο ή τη βιομηχανία!