Τι ισχύος UPS να διαλέξω;

Για την επιλογή UPS κατάλληλης ισχύος τα βήματα είναι απλά:

1. Συμβουλευτείτε τις ενδείξεις τροφοδοσίας κάθε μίας συσκευής που θέλετε να προστατεύσετε/υποστηρίξετε, εντοπίστε την ισχύ αυτής σε VA και βρείτε το άθροισμα της ισχύος όλων των συσκευών μαζί. Αν η ισχύς αναγράφεται σε Watt ή σε Amperes, τότε μπορείτε εύκολα να την μετατρέψετε σε VA, με τους εξής τύπους:

VA = 1,43 x W ( όταν δίνονται τα Watt)

VA = 230 x A (όταν δίνονται τα Amperes)

2. Επιλέξτε ένα UPS με 30% τουλάχιστον μεγαλύτερη ισχύ από την ισχύ των φορτίων προς υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίσετε σίγουρη προστασία.

Για την εγγυημένη υποστήριξη όλων των συσκευών σας, επιλέξτε από την μεγάλη σειρά προϊόντων UPS της Tescom Hellas.