Tι εγγύηση διαθέτουν οι Συσκευές Αυτόματης Μεταγωγής (STS) της Tescom Hellas;

Οι Συσκευές Αυτόματης Μεταγωγής (STS) συνοδεύονται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον έχει αποσταλεί κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η φόρμα εγγύησης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Σε κάθε αντίθετη περίπτωση η έναρξη της εγγύησης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία πώλησης από την εταιρία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Tescom Hellas.

Μην προσπερνάτε την ευκαιρία! Κάντε τώρα τη σωστή επιλογή STS στην Tescom Hellas και απολαύστε τα προνόμια των διαθέσιμων εγγυήσεων!


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.