Vztažná soustava

Řekli byste, že kdybyste vzali Ostravu (kterou všichni v Praze bereme jako město někde na severu) a posunuli ji na západ na úroveň Prahy, tak by pak ležela někde u Jílového? Neboli je jižněji než Praha.

Z čeho pramení tohle zmatení? Podle mě to je dáno sekvencí vztažných soustav — Brno je na východ od Prahy, Ostrava je na sever od Brna, takže tranzitivně musí Ostrava být na sever (a východ) od Prahy.

Vůbec to máme v tomhle ohledu v hlavách často šejdrem… New York je jen o kousíček jižněji… než Barcelona. Tady zase asi používáme víc vztažnou soustavu podnebnou a kulturní — New York bereme v tomhle ohledu jako ekvivalent Londýna či Paříže, Miami je jako Francouzská riviéra a Mexiko řekněme jih španělska. Jenže “jižani” jsou v Americe mnohem jižněji než v Evropě.

Do Cape Town v JAR je to fous dál, než do dalekého Soulu. A Thajsko je zhruba stejně daleko jako Japonsko. Tady hraje roli zase to, že o mapě světa přemýšlíme v dimenzích toho plakátu, co bývá na zdech; neuvědomujeme si, že země je koule, a že čím větší mapa, tím víc zkresluje. Jak moc je to neintuitivní si lze vyzkoušet třeba tady.

Kolik asi dalších pokřivených “vztažných soustav” máme v hlavách, a vůbec o tom nevíme?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.