Factory: Çok katmanlı yanlış bilgi sorununa multidisipliner çözümler

Yanlış bilgi sorunu sadece internetin sağladıklarıyla açıklanamayacak çok katmanlı ve karmaşık bir konu ancak internet, bilginin hacmini ve erişim hızını arttırdı. Oluşan bilgi kalabalığı bilgi düzensizliğini de yanında getirdi. İnternetteki bilgi düzensizliğinin en görünür şekillerinden biri ise yanlış bilgi sorunu ve dezenformasyon.

Bu zorlu problem için geliştirilecek çözümlerin de çok katmanlı ve multidisipliner nitelikler gerektirdiği düşüncesi ile ‘Factory’ programı tasarlandı.

Factory, farklı disiplinlerden katılımcı ve uzmanlardan oluşan bir topluluk ile internetteki yanlış bilgi ve dezenformasyon sorununa çözümler geliştirmek için tasarlanan, bir inovasyon aracı olan ‘design sprint’in kullanılacağı programdır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için factory.teyit.org adresini ziyaret edebilirsiniz.