teyit.org ilk içgörü raporunu yayınladı: İnternette nelerden şüphe ediyoruz?

teyitorg
teyitorg
Mar 13, 2018 · 2 min read

En çok şüphe Politika konu başlığında

teyit

Şüpheli haberleri inceleyen doğrulama platformu | EN: Online verification platform in Turkish and English

teyitorg

Written by

teyitorg

Şüpheli haberleri inceleyen doğrulama platformu. | Online verification platform in Turkish and English.

teyit

teyit

Şüpheli haberleri inceleyen doğrulama platformu | EN: Online verification platform in Turkish and English