Thép tấm Q345B

thép tấm hợp kim thấp, cường độ cao: Q345B/ ASTM A572 Gr.50/ SM490

Ứng dụng:

Tổ hợp kết cấu của các công trình: Nhà tiền chế, phụ kiện tiền chế, kết cấu cầu đường, thủy điện, nhiệt điện,

Các thiết bị công nghiệp: khung máy, thiết bị cẩu trục nâng hạ….

Đóng tàu: tàu sông, xà lan (dùng SS400)

Bảng báo giá thép tấm,báo giá thép tấm q345b,báo giá thép tấm a36,bảng báo giá thép hình h, báo giá thép hình i,báo giá thép hình chữ v,báo giá thép hình chữ u,báo giá thép cừ larsen,báo giá thép ray tàu,cập nhật 24h hằng ngày qua hotline: 0939 468 016 (Mr.Hoạt).

Bảng báo giá thép tấm a515,báo giá thép tấm a516,báo giá thép tấm a572,báo giá thép tấm ss400,bảng báo giá thép ống đúc, báo giá thép ống hàn,báo giá thép hộp vuông, báo giá thép hộp chữ nhật,báo giá thép tròn trơn đặc ,báo giá thép lục giác,cập nhật 24h hằng ngày qua hotline: 0932 451 839 (Mr. Phát).

932 451 839 (Mr. Phát).

Kích thước cơ bản của tấm thép Q345B

Độ dầy: 5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30/32/35/38/40/45/48/50/60…

Chiều rông: 1500mm-2500mm

Chiều dài: 6000mm — 12000 mm

Like what you read? Give Lê Hoạt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.