วิธีดูแลกระบองเพชรเบื้องต้น

Anubis
Anubis
Dec 19, 2016 · 2 min read

สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงทุกท่านครับ :)

หลายๆ ท่านอาจจะบังเอิญไปได้กระบองเพชรมาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้าน อาจจะมาจากของชำร่วยงานแต่ง :P หรือมีคนซื้อมาฝากก็ตามที และยังงงๆ อยู่ว่า เอ้ะ จะเลี้ยงยังไงดีนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการเลี้ยงดูเบื้องต้นให้ฟังนะครับ

สำหรับใครที่ได้มาเป็น packaging ให้เอาเฉพาะกระถางออกมาจากกล่องพลาสติกก่อนนะครับ ไม่งั้นรดน้ำไปแล้วน้ำมันจะขัง ^^! เดี๋ยวจะเน่าเอา

Image for post
Image for post
ถ้ามาเป็น package แบบนี้อย่าลืมเอาเค้าออกมาด้วยนะครับ

การรดน้ำ

ปกติไม่มีสูตรตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ด้วย และให้รดเมื่อดินแห้งแล้วสัก 1–2 วันครับ สำหรับผม รดน้ำอาทิตย์ละครั้งแบบชุ่มๆ ให้น้ำไหลออกจากก้นกระถางเลยครับ ถ้าหน้าฝนดินชื้นๆ เราก็เว้นช่วงรดน้ำไปหน่อยได้ ปกติแคคตัสขาดน้ำได้บ้างครับ เราลืมรดน้ำมันก็ยังชิวๆ อยู่ แต่ถ้าชื้นมากไปมันจะเน่าตายได้ง่ายๆ เลย

เราควรรดน้ำในช่วงเวลาที่ไม่ร้อนมาก เช่นช่วงเช้าๆ หรือช่วงค่ำครับ ถ้าแดดจัดตอนเที่ยงๆ แล้วเราวางต้นไม้ไว้กลางแดด ก็อย่าเพิ่งรดครับ รอให้ต้นไม้มีอุณหภูมิเย็นลงก่อนแล้วค่อยรด

แสงแดด

พืชทุกชนิดต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตครับ แคคตัสก็เช่นกันโดยจัดวางเค้าให้โดนแสงแดดสักครึ่งวันเป็นอย่างน้อย ถ้าได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงก็กำลังดีครับ ปกติแล้วถ้าต้นที่มีหนามแน่นๆ เยอะๆ มักจะทดแดดได้ดี ถ้าต้นที่มีหนามน้อยๆ อาจจะต้องระวังแดดที่แรงเกินไปจะทำให้ผิวต้นไม้ไหม้ได้ครับ

ใครเอาไปวางไว้หน้าคอมที่ทำงานก็ให้เปลี่ยนสถานที่ด่วนเลยนะครับ แสงสว่างจากภายในอาคารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเค้าครับ และเค้าก็ไม่ได้ช่วยดูดรังสีอะไรด้วยครับ เพราะเดี๋ยวนี้เราใช้จอ LCD กันหมดแหล่ววว

มีดอกมั้ยยยย

เป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียว แคคตัสที่มีในบ้านเราส่วนมากสามารถออกดอกได้ครับ แต่ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ของพวกเค้าด้วย ถ้าแดดดี สภาพแวดล้อมโอเค และถึงช่วงเวลาของเค้า เค้าก็จะออกดอกมาให้ชมกันครับ

ข้างล่างนี่เป็นสายพันธ์ที่พบได้บ่อยครับ ลองดูรูปเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่ได้ไปนะครับ ว่าเป็นพันธ์อะไร ;)

Mammillaria schumannii

 • บ้านเราเรียกว่า แมมชูแมน
 • ชอบแดด ทนแดด
 • ออกดอกง่าย ในช่วงอากาศร้อนๆ
 • ดอกบานแค่วันเดียวนะครับ ต้องรอดูกันหน่อย
 • มีหนามตะขอ ระวังเกี่ยวนิ้วกันด้วยนะครับ
Image for post
Image for post

Mammillaria Schiedeana

 • บ้านเราเรียกว่า แมมขนนก (ขนนกนะครับ ไม่ใช่ ขนดก ! )
 • ทนแดด เลี้ยงกลางแดดจัดได้
 • ออกดอกเล็กๆ ออกดอกบ่อย บางครั้งออกมารอบต้นเป็นมงกุฏเลย
Image for post
Image for post

Gymnocalycium mihanovichii

 • บ้านเราเรียกสั้นๆ ว่ายิมโน
 • ออกดอกไม่ง่ายไม่ยาก แต่ดอกบานได้หลายวันเลยครับ
 • เลี้ยงง่าย โตไว บางต้นให้หน่อได้ด้วย
Image for post
Image for post

Melo cactus

 • โตไว เลี้ยงไปยาวๆ ได้หลายๆ ปี
 • พออายุมากหน่อย เค้าจะมี เซฟาเลี่ยม (cephalium) ขึ้นบนยอดครับ คล้ายๆ ใส่หมวก และจะมีดอกตามมาครับ
 • เลี้ยงเมโลใจเย็นนิดนึงนะครับ กว่าจะเห็นดอก ^^
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Gymnocalycium Damsii

 • ยิมโนลูกดก
 • ออกหน่อเยอะมากกกก ถ้าหน่อใหญ่หน่อยสัก 1 cm
  เราดึงออกมาปลูกได้อีกครับ
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงกระบองเพชรนะครับ (“..”)(^..^)

TH Cacti & Succulents

Any topics about Cacti (Cactus) & Succulents in Thai

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store