Logo designed by Thapanee Srisawat | Photo by Evan Krause

มาช่วยกันทำให้ภาครัฐออกแบบ Digital Service ได้ดีขึ้น

Natt Phenjati
Thai Gov Design
Published in
2 min readSep 7, 2020

--

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ไทยได้ออกนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค digital และเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการต่างๆ ของรัฐบาล

แต่เราเองเพิ่งได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา เช่น บริการต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์, การให้เงินเยียวยาผ่านช่องทางออนไลน์, การเปิดรับลงทะเบียนโครงการต่างๆ ผ่านออนไลน์ เช่น เราไม่ทิ้งกัน, เราเที่ยวด้วยกัน หรือไทยชนะ ที่เราต้องแสกนทุกครั้งก่อนเข้าห้าง ซึ่งทุกโครงการนั้นช่องทาง online เป็นช่องทางหลักในการให้บริการ

จะกินข้าวมันไก่ก็ต้อง แสกน “ไทยชนะ” ด้วยนะ

หากย้อนกลับไปในสมัยก่อน อุปสรรคสำคัญในการใช้บริการต่างๆ ของรัฐคือ การเดินทาง และ เวลาเปิด-ปิดทำการ ต่อมาเมื่อบริการเหล่านั้นมาอยู่บน online ปัญหานั้นจึงหมดไป แต่เรากลับมีปัญหาใหม่เข้ามาแทนที่ คือ

  1. ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง technology เช่น ต้องมี smartphone และ internet ที่เร็วเพียงพอ
  2. ความสามารถในการใช้งาน digital service

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เราสามารถนำกระบวนการออกแบบเข้ามาช่วยแก้ไขได้ เช่น การทำให้คนสูงวัยสามารถเข้าใจหน้าจอได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่น

Design Principles จาก https://www.gov.uk/ ของรัฐบาลอังกฤษ

ในต่างประเทศ เช่น ทางทีม gok.uk ของประเทศอังกฤษ มีการก็มีการทำแนวทางการออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นการวางมาตรฐานของ digital service

นอกจากนี้ยังมี trend ที่ชื่อ #govdesign เกินขึ้นเพื่อพยายามช่วยให้ digital service ของรัฐบาลตอบโจทย์ประชาชนได้ดีขึ้นด้วยการนำ human-centered design (การออกแบบโดยมีคนใช้งานเป็นศูนย์กลาง) มาใช้ ซึ่งมีคนในภาครัฐจากหลายประเทศเข้าร่วม เช่น อังกฤษ, อเมริกา และหลาย ประเทศใน Europe

#GOVDESIGN community (Credit: http://gov-design.com/)

ผม ในฐานะคนที่ทำงานในวงการ digital design ในประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสทำงานกับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ มองเห็นความสำคัญของ human-centered Design ในการพัฒนา digital service ของรัฐบาลไทย จึงอยากตั้ง community นี้ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการแบ่งปัน แชร์ไอเดีย และสนับสนุนให้เรามี digital service จากรัฐบาลที่ดีขึ้น

หากใครสนใจ สามารถติดตามอ่านบทความต่อๆไปได้ที่ https://medium.com/thaigovdesign หรือถ้าสนใจร่วมทำสร้างความเปลี่ยนแปลงกับ community นี้ก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงครับ :)

ขอบคุณ บก. นุ่น Thapanee Srisawat ที่ช่วยทำให้บทความนี้เกิดขึ้น และทำ Logo ให้ community นี้

--

--

Natt Phenjati
Thai Gov Design

I’m a UX Designer and CEO of Ahancer — www.ahancer.com

More from Natt Phenjati and Thai Gov Design