អ្នក​ឃ្លាំមើល​ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​លុប​ចោល​មាត្រា​ខ្លះ​នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​ខ្លឹមសារ​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំមើល​សង្គម​ទាមទារ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លុប​ចោល​មាត្រា​នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​ដែល​បាន​ចែង​អំពី​បទ ញុះញង់​បង្ក​ភាព​វឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម ដោយសារ​មាត្រា​នៃ​ច្បាប់​នេះ​មាន​ខ្លឹមសារ​ផ្ទុយ​ទៅ​នឹង​ស្មារតី​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​របស់​កម្ពុជា​ទាំងស្រុង។

អ្នកវិភាគ​នយោបាយ និង​សង្គម បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ បាន​សរសេរ​លើ​ទំព័រ​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោក​នៅ​ថ្ងៃទី​២១ មិថុនា នេះ​ថា មាត្រា​៤៩៤ និង​មាត្រា​៤៩៥ នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​បាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​កំណត់​ព្រំដែន​ក្នុង​ការ​ចាត់​វិធានការ​លើ​ការ​រឹតត្បិត​សេរីភាព ការ​ហាមឃាត់​នូវ​ការ​ប្រើប្រាស់​សិទ្ធិ និង​ការ​បង្ក្រាប​ដោយ​ការ​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​ដែល​ប្រាសចាក​ពី​ការ​ធានា​បាន​នូវ​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញមតិ និង​សិទ្ធិ​ដទៃ​ទៀត​របស់​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ចែង​ក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ទាំងស្រុង។

បណ្ឌិត ឡៅ ម៉ុងហៃ អះអាង​ថា មាត្រា​៤៩៤ និង​មាត្រា​៤៩៥ នេះ ត្រូវ​បាន​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ប្រើប្រាស់​យ៉ាង​ពេញ​និយម​ដើម្បី​ដាក់​ទោស​ទណ្ឌ​លើ​អ្នក​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញមតិ និង​លើ​អ្នក​នយោបាយ​ប្រឆាំង ដូច​ជា​ការ​ចោទ​ថា ពួកគេ​មាន​ផែនការ​ធ្វើ​បដិវត្ត​ពណ៌​ដើម្បី​រំលំ​រដ្ឋាភិបាល​ស្រប​ច្បាប់ ជាដើម។

ការ​ទាមទារ​ឱ្យ​លុប​មាត្រា​នៃ​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ​នេះ ធ្វើឡើង​ស្រប​ពេល​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ឯក​បក្ស​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​បក្ស​កាន់​អំណាច​របស់​លោក ហ៊ុន សែន បាន​ចោទ​សកម្មជន​សង្គម និង​សកម្មជន​នយោបាយ​ដាក់​ពន្ធនាគារ​ដោយ​ប្រើ​មាត្រា​ដែល​មិន​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ច្បាប់​ក្រម​ព្រហ្មទណ្ឌ​នេះ​ពេញ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​សព្វថ្ងៃ​នេះ។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​កម្ពុជា ជំពូក​៣ ស្ដីពី​សិទ្ធិ និង​ករណីយកិច្ច​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មាត្រា​៣១ ចែង​ថា ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មាន​សិទ្ធិ​ស្មើ​គ្នា​ចំពោះ​មុខ​ច្បាប់ និង​ករណីយកិច្ច​ដូចៗ​គ្នា​ទាំងអស់​ដែល​កម្ពុជា​ទទួលស្គាល់ ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​ធម្មនុញ្ញ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ សេចក្តី​ប្រកាស​ជា​សកល​ស្ដីពី​សិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែ​ការ​ប្រើ​សិទ្ធិ​នេះ​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្ត​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​កំណត់​ក្នុង​ច្បាប់។

ចំណែក​មាត្រា​១៩ នៃ​កតិកាសញ្ញា​អន្តរជាតិ​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ និង​នយោបាយ​បាន​ចែង​ថា មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ត្រូវ​មាន​សិទ្ធិ​សេរីភាព​នៃ​ការ​សម្ដែង​មតិ ហើយ​សិទ្ធិ​នេះ​ត្រូវ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​សេរីភាព​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន ទទួល និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន និង​គំនិត​យោបល់​សព្វ​បែប​យ៉ាង ដោយ​គ្មាន​កំណត់​ព្រំដែន​អ្វី​ទាំងអស់ ទោះ​ទាំង​តាម​ផ្ទាល់​មាត់​ក្តី ទាំង​តាម​ការ​សរសេរ ឬ​បោះពុម្ព​ក្តី ក្នុង​ទម្រង់​នៃ​សិល្បៈ ឬ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដទៃ​ទៀត​ក្តី។

របាយការណ៍​ស្ដីពី​នីតិរដ្ឋ​ឆ្នាំ​២០២១ របស់​គម្រោង​យុត្តិធម៌​ពិភពលោក (The World Justice Project) បាន​លាតត្រដាង​ថា កម្ពុជា​គឺជា​ប្រទេស​ដែល​ដឹកនាំ​គ្មាន​តម្លាភាព ពោរពេញ​ដោយ​ការ​គំរាមកំហែង​សិទ្ធិ​ជា​មូលដ្ឋាន​របស់​ពលរដ្ឋ និង​ការ​មិន​ធានា​បាន​នូវ​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​របស់​ខ្លួន​តាម​ផ្លូវ​តុលាការ ជាដើម ដែល​បាន​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​នីតិរដ្ឋ​អាក្រក់​បំផុត​ក្នុង​ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ​ទី​១៣៨ ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​១៣៩ នៅ​លើ​ពិភពលោក៕

https://www.cambodiadaily.com/2022/06/22/23/18/62969/?feed_id=208

--

--

--

គេហទំព័រផ្លូវការ សារព័ត៌មាន ឌឹ ខែមបូឌា ដេលី ជាភាសាខ្មែរប្រចាំថ្ងៃ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
The Cambodia Daily

The Cambodia Daily

All the News Without Fear or Favor

More from Medium

The North Fork — Beaches and Booze!

EPIGENETIC TRAUMA ON MEMORIAL DAY

It was a rainy weekend in Seattle.

Getting to know Upcoming Artist Faith: