ความแตกต่างระหว่าง Travel, Journey, Trip และ Voyage

เขียนถึงภาพยนตร์เรื่อง Le Voyage dans la Lune ของฌอร์ฌ เมลเยย์ ที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า A Trip to the Moon แล้วนึกถึง ความแตกต่างระหว่าง Voyage Journey และTrip

อย่างเช่น Journey to the Center of the Earth ของจูลส์ เวิร์น ต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสชื่อ Voyage au centre de la Terre ทำไมไม่ใช้ Voyage to the Center of the Earth หรือ Voyage to the Moon หรือทำไมไม่ใช้ Trip to the Center of the Earth หรือ Journey to the Moon

จึงไปค้นคว้าหาคำอธิบายมาดังนี้

คำที่มีความหมายว่าการเดินทางมีหลายคำ (อ้างอิงจาก lexitron.nectec.or.th/) คือ Travel, Journey, Trip และ Voyage

เวลาเจ้าของภาษาใช้ เขามีวิธีเลือกคำมาใช้อย่างไร

เริ่มที่คำว่า trip

Trip ใช้กับการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายแล้วกลับมาจุดเริ่มต้น อย่างที่ได้ยินหลายคนพูดกันกว่า “ออกทริป” หรือ “ทริปนี้เราไป…” มันเจาะจงไปว่าเราไปที่หนึ่งที่ใดและย้อนกลับมา เช่น “a day trip” หมายถึงการไปเที่ยวแบบไปแล้วกลับมาที่เดิมภายในหนึ่งวัน

journey คือเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยไม่ได้ย้อนกลับมาจุดเริ่มต้น

ยกตัวอย่างเช่นเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ เรียกว่า journey แต่ถ้าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วย้อนกลับมากรุงเทพ เรียกว่า trip

ดังนั้นถ้าพิจารณาจากชื่อหนังสือ Journey to the Center of the Earth มันคือการบ่งบอกเฉพาะเจาะจงไปที่การเดินทางสู่ใจกลางโลกโดยไม่รู้ชะตากรรมว่าการไปแล้วจะกลับมาได้หรือไม่ แต่ A Trip to the Moon คือการบอกเรื่องราวไปดวงจันทร์และกลับโลก

ส่วนคำว่า Voyage พอกลายมาเป็นภาษาอังกฤษมักจะหมายถึงการเดินทางที่ยาวนาน มีต้นทางมาจากการเดินทางในอดีตส่วนใหญ่จะไปทางทะเลซึ่งกินเวลายาวนาน และอาจมีการผจญภัยระหว่างทาง หรือระยะหลังจะใช้คำ Voyage ในเรื่องการเดินทางในอวกาศด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ Voyage ยังใช้ในการเดินทางที่ยาวนานกินเวลาเป็นปีหรือหลายปีด้วยเช่นกัน (เน้นว่าการเดินทางนาน ๆ)

โดยทั่วไปถ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวจะใช้ travel และเมื่อเป็นคำกิริยาจะหมายถึงการเดินทางเช่นกัน