Έλα στην Crowdpolicy! #june2019

Η Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) είναι μια δυναμική εταιρεία σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας όπως το civictech, fintech και open innovation. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέους συνεργάτες με όρεξη για δημιουργία.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναζητούμε νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της διοικητικής υποστήριξης, επιχειρησιακού σχεδιασμού, υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της εταιρείας, καθώς και στον τομέα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα

 1. Personal Assistant to the CTO/CIO of Crowdpolicy (Code C-6.7)
 2. Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Code C 6.8)
 3. Σύμβουλος Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Προγραμμάτων (Code C-6.1)
 4. Chief Financial Officer (Code C-6.2)
 5. Open Innovation Consultant (Code C-6.5)
 6. Project Manager Digital Products and Services (Code C-6.6)
 7. Τεχνικός Δικτύων (Code PN-1.19)
 8. Mobile developer (Code D-6.3)
 9. Full stack developer (Code D-6.4)

Εμείς διασφαλίζουμε ένα ευχάριστο και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές, εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα και ευχάριστο κλίμα συνεργασίας.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε:

 • Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
 • Με συνεργασία ανά έργο / case
 • Με σταθερή συνεργασία ως στέλεχος της Crowdpolicy (full/part time)
 • Με συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων (για τους υποψήφιους με προφίλ τεχνολογίας)

Διάβασε πιο κάτω για τα προφίλ και τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος!

Είμαστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες!

Mε εκτίμηση

Γιώργος Καραμανώλης Crowdpolicy Co-founder & CTO/CIO , george AT crowdpolicy.com

*Διάρκεια αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 30/7

1. Personal Assistant to the CTO/CIO of Crowdpolicy (Code C-6.7)

Αρμοδιότητες

 • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη γραφείου υπεύθυνου τεχνολογίας και καινοτομίας της εταιρείας
 • Ραντεβού, οργάνωση συναντήσεων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και του Microsoft OFFICE XP ή 7 (Excel,Word, Powerpoint, Access, Outlook) καθώς και των τεχνολογιών διαδικτύου
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  Προσαρμογή στην εργασία και τους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταπόκρισης με ευελιξία σε πρόσθετες απαιτήσεις.
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών και καταστάσεων με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα.
 • Εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας και άπταιστη γνώση ορθογραφίας.
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ανάλογη θέση δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

2. Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης (Code C 6.8)

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Διαχείριση αλληλογραφίας
 • Γραμματεία πωλήσεων
 • Οργάνωση γραφείου — φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
 • Οργάνωση τιμολογίων και παραστατικών και καρτελών πελατών — προμηθευτών
 • Οργάνωση συμβάσεων
 • Ραντεβού, οργάνωση συναντήσεων

Προφίλ Υποψηφίου

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και του Microsoft OFFICE XP ή 7 (Excel,Word, Powerpoint, Access, Outlook) καθώς και των τεχνολογιών διαδικτύου
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, οργανωτικές ικανότητες, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  Προσαρμογή στην εργασία και τους ρυθμούς που απαιτεί το εργασιακό περιβάλλον.
 • Ικανότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών, ανάληψης πρωτοβουλιών και ανταπόκρισης με ευελιξία σε πρόσθετες απαιτήσεις.
 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών και καταστάσεων με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα.
 • Εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας και άπταιστη γνώση ορθογραφίας.
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ανάλογη θέση δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

3. Σύμβουλος Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Προγραμμάτων (Code C-6.1)

Η Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com) αναζητά συνεργάτη — στέλεχος για τη σύνταξη, διαχείριση, εφαρμογή και προγραμματισμό των Εθνικών (ΕΣΠΑ) και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Αρμοδιότητες

Υποβολή και σχεδιασμός πρότασης

 • Σχεδιασμός και διαχείριση του προϋπολογισμού για το προς υλοποίηση πρόγραμμα
 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
 • Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
 • Αναφορές σχετικά με την έρευνα Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
 • Σύνταξη του συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας
 • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.
 • Ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επενδυτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία της δράσης που θα προσφέρει στην αγορά αυτή.
 • Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
 • Παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης.
 • Συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, παρακολούθηση των προθεσμιών, διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες

Βασικές απαιτήσεις:

 • Προφίλ οικονομικών σπουδών ή θετικών σχολών
 • Σχετική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω: διαχείριση καινοτομίας, καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου, μεταφορά γνώσης, ανάλυση αγοράς, εμπορευματοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, διαχείριση Ε & Α.
 • Εξαιρετικές γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά
 • Διαθεσιμότητα για σύντομα ταξίδια / συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

4. Chief Financial Officer (Code C-6.2)

Αρμοδιότητες

 • Στρατηγικός σχεδιασμός και δημιουργία εταιρικής οικονομικής πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων
 • Ανάλυση, έλεγχος και παρακολούθηση των χρηματοροών και των κεφαλαίων κίνησης
 • Αξιολόγηση — πρόκριση επενδυτικών στόχων και αποφάσεων
 • Παρακολούθηση, επεξεργασία και σύνταξη φορολογικών διαδικασιών
 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων ετήσιου προϋπολογισμού
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση και ερμηνεία των κατάλληλων αριθμοδεικτών
 • Αξιολόγηση, ερμηνεία των επιρροών του εξωτερικού περιβάλλοντος στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης
 • Έλεγχος και οργάνωση των λογιστικών διαδικασιών της εταιρίας
 • Συστηματική παρακολούθηση του κόστους λειτουργίας και ο έλεγχος των συμφωνιών με τους προμηθευτές.
 • Αναφορά (REPORTING) προς τη Διοίκηση των οικονομικών καταστάσεων — αποτελεσμάτων της επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους
 • Προστασία των περιουσιακών στοιχείων μέσω του εσωτερικού ελέγχου , ασφαλίσεως κλπ.
 • Συμμετοχή και επικαιροποίηση του budgeting & forecasting της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής Οικονομικής σχολής, με επιθυμητό τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc, MBA).
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε αντίστοιχο ρόλο
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

5. Open Innovation Consultant (Code C-6.5)

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός προγραμμάτων καινοτομίας με μεθοδολογίες lean / agile
 • Συντονισμός και επίβλεψη ομάδων και startups που συμμετέχουν σε προγραμμάτα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (business acceleration)
 • Ανάπτυξη business roadmap για ομάδες και start up επιχειρήσεις
 • Επιχειρησιακή υποστήριξη προγραμμάτων καινοτομίας της Crowdpolicy
 • Υποστήριξη επικοινωνίας — Community building

Χαρακτηριστικά υποψηφίου (2 τουλάχιστο από τα παρακάτω..)

 • Απόφοιτος θετικής σχολής π.χ οικονομολόγος πληροφορικός, μηχανικός
 • Εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση έργων καινοτομίας
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Εμπειρία στην εκπαίδευση (π.χ σεμινάρια, workshops, παρουσιάσεις)

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

6. Project Manager Digital Products and Services (Code C-6.6)

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση έργων πληροφορικής
 • Σχεδιασμός, παρακολούθηση, διαχείριση & υλοποίηση και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης έργων πληροφορικής και ανάπυξης ψηφιακών εφαρμογών
 • Ενεργοποίηση και διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών
 • Δημιουργία και διαχείριση σχέσεων με νέους και υφιστάμενους πελάτες
  Συλλογή και επεξεργασία, reporting
 • Καθημερινή διαχείριση αναγκών
 • Υπεύθυνος για την επικοινωνία και την ορθή υλοποίηση των έργων

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής θετικής κατεύθυνσης — κλάδου πληροφορικής / μηχανικού
 • Εμπειρία σε συντονισμό ομάδων υλοποίησης εφαρμογών είτε σε πιλοτική, είτε σε παραγωγική λειτουργία

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

7. Τεχνικός Δικτύων (Code PN-1.19)

Αρμοδιότητες

Τεχνικός Δικτύων για την υποστήριξη των λύσεων τοπικών ασύρματων δικτύων “Social Wi-Fi.”

Χαρακτηριστικά θέσης

 • Γνώσεις: Γνώσεις software, hardware, άριστη γνώση εγκατάστασης δικτύων, ευκαίρια λόγου για επικοινωνία με πελάτες.
 • Συνθήκες εργασίας: Άμεση πρόσληψη, μισθός αναλόγως προσόντων, ασφάλιση, εξέλιξη στον τομέα.
 • Σχέση εργασίας: Εξωτερικός συνεργάτης, πλήρης ή μερική απασχόληση, πρακτική άσκηση.
 • Αρμοδιότητες: Εγκατάσταση ασύρματων δικτύων Social Wi-Fi, επικοινωνία με πελάτες για επίλυση προβλημάτων, εγκατάστασεις software και hardware.
 • Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος https://crowdpolicy.com/join/

8. Mobile developer (Code D 6.3)

9. Full stack developer (Code D 6.4)

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics