Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: Προσκλήσεις ΑΤ08 - Smart Cities & ΑΤ09 - Ωρίμανση Έργων και Δράσεων

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης ΑΤ08 - Smart Cities στις 19 Οκτωβρίου, είναι πλέον ανοιχτές και οι 12 προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με συνολικό προϋπολογισμό 1.920.000.000 € και δικαιούχους Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΥΑ και Συνδέσμους Ύδρευσης.