Οι νέες καινοτόμες υπηρεσίες στα crowdhackathon

Michael Psallidas
The crowdpolicy collection
3 min readNov 9, 2018

--

Ξεκινήσαμε τα crowdhackathon το 2015, με το πρώτο να αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την παροχή κινήτρων στους πολίτες και επιχειρήσεις για έκδοση αποδείξεων. Το #apodeiksi αν και πρώτο, είχε μεγάλη επιτυχία. Εκεί καταλάβαμε στην πράξη πώς το δημιουργικό πνεύμα των νέων ανθρώπων, όταν έρθει κοντά με στελέχη που γνωρίζουν το αντικείμενο και με έναν τεχνολογικό καταλύτη, εμάς δηλαδή, μπορεί να υλοποιήσει φανταστικές ιδέες και εφαρμογές.

Τα 3 αυτά χρόνια φτάσαμε τα 16 Crowdhackathon, και έρχονται και νέα το 2019 σε πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα. Σε όλο αυτό το διάστημα προσπαθήσαμε να βελτιώνουμε κάθε φορά τη διαδικασία, τους χώρους, την υποστήριξη προς τις ομάδες και τις υπηρεσίες προς τον lead domain partner καθώς και τους φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουν περάσει πάνω από 5000 συμμετέχοντες και 3000 προγραμματιστές, έχουμε δει πάνω από 400 MVP και πολλές από τις ομάδες είτε βραβεύθηκαν, είτε όχι, προχώρησαν και δημιούργησαν τη δική τους εταιρία κάνοντας τα πρώτα βήματα στην επιχειρηματικότητα.

Μοναδικό χαρακτηριστικό της Crowdpolicy είναι η υψηλή εξειδίκευση που έχουμε στα αντικείμενα για τα οποία διοργανώνουμε Crowdhackathon και η hands on υποστήριξη των διαγωνιζόμενων, σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, ώστε να υλοποιήσουν την εφαρμογή τους.

Τα θεματικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαστε, συνήθως, είναι #fintech, #insurtech, #smartcities, #tourism, #transport.

Δεν διαχειριζόμαστε τα Crowdhackathon ως events αλλά ως μια σύνθετη διαδικασία εφαρμοσμένης καινοτομίας, με διάρκεια, για το καθένα, πάνω από 3 μήνες, με φάσεις προετοιμασίας, διοργάνωσης αλλά και προώθησης - υλοποίησης των MVP που είδαμε.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως το #fintech με την Εθνική Τράπεζα, ακολουθεί κύκλος επιχειρηματικής επιτάχυνσης (be finnovative) για υλοποίηση και ωρίμανση των ιδεών σε εμπορικές εφαρμογές.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε υλοποιήσει ορισμένες πρόσθετες υπηρεσίες, τις οποίες ενεργοποιούμε στα Crowdhackathon, και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • Υπηρεσία Live streaming και αποθετηρίου video από όλες τις φάσεις. Βρίσκεται διαθέσιμο στο http://crowdhackathon.com/live/index.html
  • Υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών συμμετοχής για κάθε ρόλο συμμετέχοντα, με ψηφιακή αυθεντικοποίηση βασισμένη σε blockchain. Διασυνδέεται με το σύστημα ηλεκτρονικού checkin. Βρίσκεται διαθέσιμο στο http://certificate.crowdhackathon.com/ .
  • Ψηφοφορία του κοινού για τις εφαρμογές, από κοντά ή απομακρυσμένα με διαδικασίες για αποκλεισμό πολλαπλών ψήφων. Βρίσκεται διαθέσιμο στο http://vote.crowdhackathon.com/
  • Επικοινωνία μέσω του συνεργατικού εργαλείου Slack, για την καλύτερη οργάνωση του mentoring και των διαδικαστικών του Crowdhackathon.
  • Υποστήριξη αξιολόγησης του κώδικα των εφαρμογών και analytics για τεχνολογίες, ώρες προγραμματισμού, περιβάλλον προγραμματισμού και ποιότητα κώδικα με σύγχρονα εξειδικευμένα εργαλεία.
  • Έκδοση ψηφιακού νομίσματος συμμετοχής Crowdhackathon loyalty token, για πειραματισμό και εξοικείωση. Η αρχή έγινε με το City Challenge Loyalty token.

Εκτός από τις παραπάνω νέες καινοτόμες υπηρεσίες, έχουμε προχωρήσει σε αναβάθμιση της διαδικασίας mentoring, ώστε να είναι πιο αποδοτική για τις ομάδες, πλήρη ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών, αρχείων, κώδικα κοκ, διοργάνωση παράλληλων δράσεων για μαθητές, όπως μαθητικός διαγωνισμός ή το blockchain4kids που διοργανώσαμε στο City Challenge 2, αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικών εγγρφών και checkin, δημιουργία κοινόχρηστων αρχείων φωτογραφιών και δημόσια διάθεση, δημιουργία γραφικών για τις εφαρμογές των ομάδων και υποστήριξη της διαδικασίας σε ελληνικά και αγγλικά προκειμένου να συμμετέχουν ομάδες από το εξωτερικό.

Περισσότερα

--

--

Michael Psallidas
The crowdpolicy collection

Business and Tech enthusiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation