Η ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και καινοτομίας έχει στόχο την μετατροπή των παραδοσιακών μεθόδων παροχής χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών σε πιο άμεσες, σύγχρονες και καινοτόμες. Η χρήση των έξυπνων κινητών τηλεφώνων και γενικότερα το διαδίκτυο δημιουργούν προϋποθέσεις για πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε όλους. Σήμερα αναδύονται αρκετές νέες fintech εταιρίες (startups) που έχουν να προτείνουν κάτι καινούργιο ενώ οι περισσότερες υφιστάμενες εταιρίες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενσωματώνουν λύσεις fintech για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Στην Crowdpolicy έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο τεχνολογικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την προώθηση της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, λειτουργώντας ως Fintech enabler partner.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, επιχειρήσεις και φορείς που θέλουν να μετασχηματίσουν το εμπορικό τους μοντέλο καθώς και να προσφέρουν νέες σύγχρονες υπηρεσίες στους πελάτες τους και αποτελούνται από A. σύγχρονες λύσεις πληροφοριακών συστημάτων (IT Products, Services) καθώς και B. υπηρεσίες ανοιχτής καινοτομίας που βοηθούν ως καταλύτης στην ενσωμάτωση, αξιοποίηση και παραγωγική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.

Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Ενεργοποιούμε τους οργανισμούς να ενσωματώσουν λύσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
 • Αναπτύσουμε νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Δημιουργούμε νέες πηγές εσόδων για τις Τράπεζες
 • Αξιοποιούμε στο έπακρο υπάρχουσες υποδομές και πληροφοριακά συστήματα
 • Μετατρέπουμε κανονιστικές υποχρεώσεις σε ευκαιρίες διαφοροποίησης
 • Καθοδηγούμε το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Διασυνδέουμε τους οργανισμούς με τα τοπικά οικοσυστήματα startups
 • Ενσωματώνουμε fintech τεχνολογίες και μοντέλα σε τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας όπως τουρισμό, αγροτικά, μεταφορές, δημόσια διοίκηση κοκ.

Α. Οι Υπηρεσίες μας για fintech — IT Solutions

OpenAPI portal & PSD2 Compliance

H Ευρωπαϊκή οδηγία PSD2 οδηγεί τις Τράπεζες στην ανάπτυξη Open Banking APIs, δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας με πιστοποιημένους τρίτους παρόχους πληρωμών (TPPs), με σκοπό τη δημιουργία νέων fintech εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες. Τα OpenAPI portals προσφέρουν άμεση συμμόρφωση με την PSD2 και η API-driven αρχιτεκτονική τους και είναι βασισμένα σε ανοικτά πρότυπα διαλειτουργικότητας όπως το Berling Group και το Open Banking UK. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, τα ιδρύματα πληρωμών μπορούν να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους μέσω των portals σε προγραμματιστές και fintech επιχειρήσεις.

 • Πλήρης ενσωμάτωση με τις υφιστάμενες τραπεζικές υποδομές και υπηρεσίες
 • Συμβατότητα με Berlin Group & Open Banking UK πρότυπα
 • Εργαλεία για PISPs & AISPs
 • Αυθεντικοποίηση και ασφάλεια
 • API server που υποστηρίζει υλοποίηση digital wallets, tokenization, crowdfunding και loyalty

Fintech SDK

Η πλήρης αξία των fintech APIs μπορεί να αναδειχθεί με ένα σωστά σχεδιασμένο Software Development Kit (SDK), το οποίο προσφέρει σε προγραμματιστές τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών γρήγορα και αποτελεσματικά. Λειτουργώντας σαν ένα κεντρικό σημείο γνώσης για τους προγραμματιστές, τα fintech SDKs που επεκτείνουν την λειτουργικότητα υφιστάμενων APIs δρουν σαν μία νέα πλατφόρμα για πειράματα και πιλοτικές εφαρμογές, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος για την ανάπτυξη και την συντήρηση νέων εφαρμογών.

Εμείς προσφέρουμε:

 • Ανάπτυξη και “υλοποίηση” με “μηδέν” κώδικα
 • Συμβατότητα με υφιστάμενα APIs που βασίζονται στα πρότυπα Berlin Group & Open Banking UK
 • Υποστήριξη σε 10 frameworks για προγραμματιστές (java, swift, android και άλλα!)
 • Fintech πιλοτικά POCs (ηλεκτρονικά πορτοφόλια, chatbot, αυθεντικοποίηση)

KYC as a service

Τα ιδρύματα πληρωμών αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τις διαδικασίες Know Your Customer (KYC), ιδιαίτερα όσο οι ρυθμιστικές απαιτήσεις αυξάνονται και οι υφιστάμενες υποδομές προηγούμενης γενιάς παρουσιάζουν προβλήματα στην επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφορίας. Η Ευρωπαϊκή οδηγία PSD2, για παράδειγμα, φέρνει νέες απαιτήσεις για την αυθεντικοποίηση και τον ρυθμιστικό έλεγχο των τρίτων παρόχων πληρωμών (TPPs), ενώ ο έλεγχος απαιτεί από τις Τράπεζες την ανάπτυξη νέων λύσεων που χειρίζονται πολλαπλές πηγές πληροφορίας. Οι ψηφιακές λύσεις KYC-as-a-Service επεκτείνουν τις δυνατότητες των ιδρυμάτων πληρωμών, χωρίς να εισάγουν χρονοβόρες αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα και διαδικασίες. Με σύγχρονη αρχιτεκτονική, οι KYC λύσεις διαχειρίζονται την ταυτοποίηση χρηστών και τους ρυθμιστικούς ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας πλεονεκτήματα κόστους και επεκτασιμότητας.

 • eIDAS πιστοποίηση
 • Ενσωμάτωση με πλατφόρμες τρίτων παρόχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • Know your Customer and Know your Business!

Bank bots

Το Chat bot είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί μέσω του Facebook Messenger ή του ιστοτόπου ενός φορέα και παρέχει αυτοματοποιημένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα της τοπικής κοινωνίας και της καθημερινότητας. Οι πολίτες μπορούν να συνομιλούν με το chat bot και να λάβουν απαντήσεις που αφορούν το δήμο τους, χρήσιμες πληροφορίες όπως τηλέφωνα των τοπικών αρχών, καθώς και γενικές πληροφορίες όπως εκδηλώσεις, φαρμακεία ή τον καιρό. Η υπηρεσία βασίζεται στην τεχνολογία Botakis και χρησιμοποιείται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 • AI intelligent bots — αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων.
 • Δυνατότητες πολλαπλών χρηστών
 • Υποστήριξη
 • Πληρωμές, ειδοποιήσεις — Συστήματα επιβράβευσης & υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Social Crowdfunding

Η πλατφόρμα Crowdfunding αποτελεί ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για την συγκέντρωση χορηγιών, δωρεών και χρηματοδοτήσεων με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων και πρωτοβουλιών οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

 • Πλατφόρμα Δωρεών για την υποστήριξη δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αντιστοίχιση της διαδικασίας χρηματοδότησης
 • Συμβατότητα με την νομοθεσία
 • Ενσωμάτωση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα

Crowd investing

 • Πλατφόρμα έκδοσης ομολογιακών δανείων για την υποστήριξη IPOs ή μικρών επιχειρήσεων
 • Συμβατότητα με την νομοθεσία
 • Ενσωμάτωση με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα

Β. Οι Υπηρεσίες μας για fintech — Open Innovation Banking

Bootcamp (1 μέρα)

Επιλύει fintech προβλήματα και προκλήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού με ένα δομημένο τρόπο λειτουργίας

Lean → design → thinking agile

Crowdhackathons (3 μέρες)

 • Διαδικασία Ανοιχτής Καινοτομίας
 • Σύνδεση με δημιουργικές και δυναμικές κοινότητες και βασικούς ενδιαφερόμενους της αγοράς.
 • Deep dive fintech mentoring

Accelerators (6 μήνες)

 • Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και μετατροπή τους σε κερδοφόρες επιχειρήσεις fintech
 • Προώθηση της χρήσης Open Banking APIs
 • Ανάπτυξη POCs και καινοτομίας

Mathe Crowdpolicy

 • Πλατφόρμα διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης
 • White label
 • 10 βασικά fintech μαθήματα ψηφιακού μετασχηματισμού


The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade