Δωρεάν η εφαρμογή ψηφιακών αιτημάτων για Δήμους, Περιφέρειες και Δημόσιους φορείς από την Crowdpolicy

e-gov service center

Η Crowdpolicy ανακοινώνει σήμερα τη δωρεάν διάθεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης e-gov service center που περιλαμβάνεται στην cloud σουίτα εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης CrowdApps.

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να λαμβάνουν πλήρως ηλεκτρονικά αιτήματα από πολίτες και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνουν και να τα επιστρέφουν στην ψηφιακή θυρίδα των πολιτών. Έτσι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από απόσταση. Η υπηρεσία παρέχεται για σταθερούς υπολογιστές αλλά και κινητές συσκευές (smartphone, tablets) ως mobile app Android & iOS.

Η Crowdpolicy στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φορέων και εταιριών για Ψηφιακή Αλληλεγγύη απέναντι στην πανδημία παρέχει το περιβάλλον e-gov service center δωρεάν σε φορείς που θα ενδιαφερθούν για 6 μήνες δίνοντας τη δυνατότητα μετά της ελεύθερης και δωρεάν μετάπτωσης των δεδομένων τους.

Η παροχή αυτή γίνεται σε μια ειλικρινή προσπάθεια να βοηθήσουμε όλοι μαζί, με όσες δυνάμεις μπορεί ο καθένας στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Για την προσφορά αυτή σημειώνουμε:

 • Ο φορέας δεν δεσμεύεται για συνέχιση της υπηρεσίας μετά τους 6 μήνες. Μπορεί να διακόψει την υπηρεσία οποτεδήποτε χωρίς καμία υποχρέωση.
 • Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας ο φορέας θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας χωρίς κανένα περιορισμό (take your data).
 • Η υπηρεσία παρέχεται ως cloud, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί και σε υποδομές του φορέα (on-premise).

Για Δήμους και Περιφέρειες παρέχονται τα ακόλουθα αιτήματα:

 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης
 • ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ
 • Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων
 • Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (χωρίς πινακίδες)
 • Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
 • Δημοτικό Κυνοκομείο — Αδέσποτα
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών
 • Ηλεκτρονικές Πληρωμές Χρεών
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Βλάβες Οδοστρώματος
 • Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών
 • Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
 • Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)
 • Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού
 • Βεβαιώσεις Αρίθμησης Οδών
 • Βεβαίωση Ακριβούς Διεύθυνσης Ακινήτων
 • Άλλα Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας
 • ΔΕΥΑ
 • Αιτήματα Ύδρευσης — Αποχέτευσης — Άρδευσης
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 • Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών
 • Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως
 • Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους
 • Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές
 • Γενική Αίτηση
 • Αίτημα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
 • Αίτημα παραχώρησης δημοτικού χώρου
 • Άλλο

Δείτε την παρουσίαση εδώ:

Όποιος φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο hello@crowdpolicy.com ή στο 2169002600.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Michael Psallidas

Michael Psallidas

Business and Tech enthusiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation

More from Medium

Dreamlining

A New Chapter Begins…

Child Welfare Information System