Gluren bij de echte bv’s: ook echt bekende vlamingen puffen tijdens de hittegolf

Het is warm voor iedereen — ook echt bekende landgenoten zoeken verfrissing in en rond het water op of gaan voor een fris drankje.Een acteur moest in de hitte helaas de file trotseren. Een overzicht van de Instagram-kiekjes die echte BV’s maakten tijdens de hittegolf.

Xander De Rycke zoekt de verkoeling bij een onbekende oudere dame. Hij schrijft: De magie achter comedy schrijven. #houdthetvoorbekeken#debomma

Danny Fabry zegt van ‘ja dag België, ik trek naar Marbella’

Tom Baetens, bekend van Snapchat en Twitter, werd uitgenodigd door de stad Rotterdam samen met 2 collega Belgian influencers.

Frank Molnar, bekend van Big Brother 2000, zit dan weer op het #F1.

ORIGINEEL:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.