#OPHEF gaat trending en niemand schrijft erover

Ontstaan

#OPHEF is ontstaan op 12 oktober 2016. Het zaad groeide snel uit frustratie en machteloosheid tegenover bestaande politieke partijen en hun werking. Tijd dus voor wat #OPHEF!

Enkele uren na de oprichting had #OPHEF al vele aanhangers en concrete standpunten! Allemaal dankzij de talrijke kritische volgers van de partij met een eigen oprechte visie!

Zonder das of Porsche

De oprichters van #OPHEF zijn geen onbekenden voor de politiek en #meneervanrooy. Stuk voor stuk hebben de kopstukken een sterke achterban van meer dan duizend kritische zielen. Net als U zijn het sobere mensen die alle aankopen als zelfstandige proberen in te brengen.

Duidelijk en correct

Een partij zonder standpunten is al even erg als een partij die zijn standpunten niet naleeft. #OPHEF is anders!

#OPHEF zal geen pers onder druk zetten.
#OPHEF wil meer sterke vrouwen aan de macht
Op moment van schrijven had U als gewone mens nog de kans om #OPHEF te vertegenwoordigen!
#OPHEF is op de hoogte van alles wat zich afspeelt bij de bevolking.
Tot slot heeft #OPHEF al nagedacht hoe ze u willen verwelkomen op hun feestelijke familiedag!

Moest u zich afvragen of dit een serieus artikel is. Ook daarvoor kan U #OPHEF raadplegen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.