Vlaams Belang lanceert #terugslaan. Wat Daarna Gebeurt Raad Je Nooit!

Op dit moment gaat het congres van Vlaams Belang door. Daar lanceerden ze de boodschap ‘Islamterreur — Ondergaan of terugslaan’. Gelijktijdig startten ze ook op Twitter met de #terugslaan. Dat zowel zeer links als zeer rechts vertegenwoordigd is op Twitter bleek uit de eerste trending hashtag voor het Vlaams Belang. Een bescheiden succes toch wel. Iets wat een grote groep Twitteraars uiteraard niet zo graag zag gebeuren. Als antwoord daarop werd de hashtag #terugslaan gekaapt door katjes (net als tijdens #brusselslockdown) en werd de #terugsamen gelanceerd. Wat kan Twitter toch schoon zijn!

Gelukkig is alles uiteindelijk relatief:

Like what you read? Give Kenny Vermeulen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.