The Details
Published in

The Details

The Details #50

ABD’de hangi enflasyon düşüyor ve neden önemli?

Bitcoin ve diğer riskli varlıkların fiyatlamasını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi ve Fed kararı hiç şüphesiz bu haftaya rengini verecek iki gelişme.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so