The Details
Published in

The Details

The Details #53

2023'te Bitcoin’i ne bekliyor?

Fed para politikası, spot ETF ve regülasyonlar

Fed ne zaman pivot yapar?

Bildiğimiz gibi Fed’in pivot yapması faizleri artırma hızını kısması değil, aksine faiz indirimine ya da bilançosunu artırmaya başlaması. Yani parasal sıkılaşma döneminden parasal genişleme dönemine geçiş yapması. Bu ihtimalin oluşması için ekonominin sert bir şok ile karşı karşıya kalması gerekiyor. Fed son bir senedir neredeyse bunu yapmaya çalışıyor ancak COVID sonrası istihdamdaki ‘yeni’ paradigma nedeniyle talebi sert bir şekilde baskılayamadı. Yani kısaca işsizlik hala istenilen seviyelere çıkmadı.

Spot ETF onaylanma ihtimali

Bloomberg analistleri James Seyffart and Eric Balchunas daha önce yaptıkları analizlerde spot ETF’in onaylanma ihtimali olarak 2023'ün Mayıs-Haziran ayını işaret etmişlerdi. FTX sonrası bu süreç uzayabilir çünkü öncelik olmaktan çıkmış durumda. Ancak bu süreç yasal da bir süreç olduğu için regülasyonlardan bağımsız olarak da ilerleme ihtimali var çünkü SEC bazı başvurularda karar vermek zorunda.

ABD’de regülasyonlar

LUNA/UST çöküşü ABD’de regülasyonları nasıl zora soktuysa ve sürecin uzamasına neden olduysa, FTX krizi tam aksine bu sürecin hızlanmasına neden olacaktır. Çünkü FTX krizi yeni bir kavramın (algoritmik stabilkoin) yasakouyucular tarafından öğrenilmesine neden olmadı. Aksine, kripto sektöründeki merkezi yapıların başında gelen borsalarında ne kadar kötü yönetildiğin ve bu sayede bireysel yatırımcıların bundan ne kadar kötü etkilendiğini ortaya çıkardı.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so