The Details
Published in

The Details

The Details #48

Piyasa Olumluya Dönerken Bitcoin İçin Risk Devam Ediyor

Piyasanın Fed’den beklentisi daha ‘yumuşak’ bir döneme giriyor.

On-chain

Bitcoin fiyatı sert düştüğünde ve şiddetli kapitülasyon görüldüğünde Coinbase Premium Endeksi negatife dönüyor. Satışların daha fazla ABD merkezli olmasından kaynaklı bir gelişme bu.

Kaynak: CryptoQuant

Piyasanın Fed’den beklentisi olumluya dönmeye başladı

➡Piyasa geleceği fiyatlar.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so