The Details
Published in

The Details

The Details #54

Enflasyonda Aşağı Yönlü Sürpriz İhtimali Yüksek. Neden?

Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için bu hafta açıklanacak enflasyon verisinde düşüş beklentisi gerçekleşirse piyasalar derin bir nefes alacaktır.

On-chain

Makroekonomi

ISM verileri genelde ekonomideki büyümeyi/daralmayı önceden gösteren önemli bir öncü gösterdir. Geçen hafta gelen ISM verileri ABD’de resesyon riskini bir kademe daha artırdı. Fidelity’nin 2023 raporunda üzerinde durduğu gibi ABD’de resesyon riski çok yüksek, Avrupa ve İngiltere’de ise neredeyse kesin. ABD dışında sert geçecek bir resesyonun da global piyasaların tümünü kötü etkileyeceğini düşünürsek eğer, 2023'ün en azından ilk yarısının kötü geçeceği çok yüksek bir olasılık.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so