The Details
Published in

The Details

The Details #49

Bitcoin ve piyasalar karar aşamasında!

Bitcoin’de kış uzamaya devam ederken hisse piyasaları karar aşamasında. PPI’da düşüş bekleniyor.

On-chain

CryptoQuant analisti Dan Lim’in yaptığı analizin önemli olduğunu düşünüyorum. Önceki ayı piyasaları ile karşılaştırdığımızda çok uzun süredir (170 gün) suyun altında olduğumuzu gösteriyor. Daha önce 300, 134, ve 7 gün bu seviyeleri görmüştük.

İstihdam Verisi Görüldüğü Kadar Kötü mü?

İstihdam verisi her ne kadar beklenenden yüksek gelse de uzun vadeli düşüşün devam edeceğine dair detayları görmek aslında zor değil.

  • Mesela yeni iş ilanları 10.7 milyondan 10.3'e inmiş.
  • Özellikle Powell’ın defalarca bahsettiği her işsizlik başvurusun karşılında varolan iş ilanı sayısı da 1.86 milyondan 1.71'e düşmüş.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so