The Details
Published in

The Details

The Details #52

Organik Bitcoin Yükselişi İçin 2023’te Sadece Bir Grafiği Takip Edeceğim

Eğer Medium’a paralı üyeliğiniz yok ise yazıyı sitemden okuyabilirsiniz.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in PolSci | Adjunct Professor | Senior Researcher @CryptoQuant | Haftalık Bülten 👉 details.so