The Details
Published in

The Details

The Details #51

Bitcoin’in yanında altkoinlere neden yatırım yapmıyorum?

Yatırım aracı olarak Bitcoin, hisse senetleri, tahviller ve altkoinler.

On-chain

Cüzdanında yaklaşık 1,700 dolardan daha az miktarda (0.1 BTC) bitcoin bulunan adreslerin bütün blokzincirdeki payının sürekli artıyor olması oldukça önemli. Bu bize bitcoin’in zaman geçtikçe daha fazla adrese dağıldığını gösterir ki bu piyasaya yön veren oyuncuların etkisinin de kademeli olarak azalmasına neden olur.

Kaynak: CryptoQuant

Makroekonomi

  • Düşük enflasyon verisinde öne çıkan şey enerji fiyatlarındaki düşüştü. Bu ulaşım masraflarının azalmasına ve devamında gıda fiyatlarındaki düşüşü de beraberinde getirecektir. Yani önümüzdeki aylarda enflasyonun düşmesini beklemek bu şartlar olası bir senaryo.
  • Perakende satışlar Kasım’da 0.6% düştü ki bu son bir yılın en yüksek düşüşü. Önümüzde zorlu bir 6 ay var çünkü ekonomi kırılıp dökülecek mi yoksa hafif bir resesyon mu yaşacağız göreceğiz.
  • Cuma günü açıklanacak aylık PCE verisinde beklenti 0.1. Geçen ay 0.3 gelmişti. Bu bize enflasyondaki düşüş trendinin devamını gösterir.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so