The Howling Owl
Published in

The Howling Owl

HUNGARIAN POETRY

The Globe (A földgömb)

a verse translation

source

A translation of a syllabic poem by Hungarian poet Lőrinc Szabó. He often invoked his children, Klára and young Lőrinc, nicknamed, Lóci. Lóci is pronounced more or less as “low-tsee” English.

The Globe

My boy is smacking the globe around.
“The Earth’s spinning!”
“Well done, my Lóci, go for his head!”
I say, grinning.

“Twist that hairless noggin right off,
hit him, go on!
Each turn a day toward the future,
smack him, young one!”

The Earth starts to dance under his hands, in
sixty seconds
a hundred times the fleeting sun sets, and
sunrise beckons,

and I know not what end this game serves
but it feels grand
to watch Lóci, as his merciless,
fateful blows land:

it feels grand, like revenge exacted
for all the pain
and slights I’ve been dealt here on this
hellish terrain.

The Globe turns and lifetimes vanish,
ephemeral,
all those yet alive, we chase wildly the
centennial,

Lóci chases with abandon, and I
do bitterly:
it is I who have been played by this
game, terribly,

the Earth toys with me, and to my wrath
bats not an eye:
remains the old prison in which we
must live and die.

I know you, old prison! A whirling
dervish’s head,
that conjured up life and in the course
slowly went mad,

or that of an ancient wizard
who came unfurled,
his head spun into space and gave
rise to the world.

“Under the axe, to shreds!” the stubborn
thought captivates,
then my crippled pain, soberingly,
evaporates,

and I just stare, stare at the dervish’s
accursed head:
he wishes the devilish curse would
take me instead!…

My boy is smacking the globe around.
The Earth’s spinning.
“Careful, don’t rip that glued-on paper
underpinning!”

I recline on the récamier.
Glad it’s evening!
He and I have both grown bored. I watch
Lóci. Leaving.

There is peace and quiet now, as
my eyelids close
and I lie motionlessly in
dreamy repose,

I see: a head winds down from on high,
floats, starts to drop,
weary head — senses my sympathies,
grinds to a stop.

The original, by Hungarian poet and translator Lõrinc Szabó (1900–1957) (Wiki Bio):

A földgömb

A kisfiam a földgömböt pofozza.
Forog a Föld!
– Jól van, kis Lóci, — mondom. — A fejét! Csak
rajta, püföld!

Tekerd ki azt a kopasz koponyáját,
csak verd vigan!
Minden fordulat egy nap a jövőbe,
üsd, vágd, fiam! –

És táncol a Föld a gyerek kezében:
egy perc alatt
százszor felkél s lenyugszik menekűlve
rajta a nap,

és nem tudom, mire jó ez a játék,
de jólesik
Lócit nézni, ki mint a végzet, osztja
pofonait:

jólesik nézni, mintha bosszut állnék
most mindazért,
ami gyalázat s kín ezen az őrült
csillagon ért.

S forog a Föld és száll az emberöltő,
már mind halott,
aki ma él, és kergetjük vadúl az
uj századot,

kurjongatva kergeti Lóci, én meg
keserüen:
nem én játszom vele, hanem a szörnyű
játék velem,

ő játszik velem, a Föld, és dühömre
rá se figyel:
marad a régi börtön, ahol élni
és halni kell.

Tudom, mi vagy, vén börtön! Egy keringő
dervis feje,
ki megálmodta az életet és meg-
őrült bele,

egy ős varázslóé, ki lenyakazta
saját magát:
forgó feje kirepült az időbe
s lett a világ.

Baltát rá, verd szét! — szorít most ökölbe
egy gondolat,
de tehetetlen kínom, józanodva,
csak elapad,

és csak nézem, nézem, hogy jár a dervis
átkos feje:
nem lehet jó ez az ördögmotolla
őneki se!…

A kisfiam a földgömböt pofozza.
Forog a Föld.
– Vigyázz, csak papír, — mondom, — és ragaszték,
össze ne törd! –

és ledőlök a diványra. De jó, hogy
már este van!
Lóci elúnja magát. Kimegy. Én is
únom magam,

s csönd van és béke, és ahogy lehúnyom
nehéz szemem
és mozdulatlan álmodozva fekszem
a semmiben,

látom: egy fej forog le a magasból,
lebeg, leszáll,
egy fáradt fej, — érzi, mennyire szánom,
s lassan megáll.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Joe Váradi

Editor of No Crime in Rhymin' and Language Lab | ..."come for the sarcasm, stay for my soft side"