Image for post
Image for post

Tech Hunt Inspiration #84

Quan Tram
Quan Tram
Oct 16, 2020 · 6 min read

Hãy cùng Techhunt team cập nhật những case study ứng dụng các công nghệ, phương tiện mới thú vị nhất, mới nhất để bắt kịp với xu hướng, sánh vai cùng các agency năm châu nhé!

Chủ đề của tuần này là “Công nghệ và phụ nữ”. Vì sao à? Vì tuần sau sẽ có một ngày rất đặc biệt dành cho một nửa xinh đẹp của thế giới đó. Let’s go!

🎫 Equal Pay Day Frauen Ticket Machine — Vé tàu điện ngầm đặc biệt cho ngày bình đẳng giới

Bình đẳng giới trong phúc lợi công sở là một vấn đề mà nhiều nước đã và đang có nhiều hành động cụ thể để thay đổi và cải thiện. Tuy nhiên ở Đức, đây vẫn là một nỗi đau to bự trong xã hội, khi pay gap (sự khác biệt về hệ thống lương giữa nhân viên nam và nữ) lại lên đến 21% — một con số rất rất chi là cao và không hề công bằng!

Thử tính nhẩm thế này cho dễ hình dung: một người phụ nữ ở Đức phải làm việc tới 442 ngày để kiếm được số tiền lương ngang với một người đàn ông chỉ phải làm việc trong 365 ngày. Đó là tận 77 ngày khác biệt! Liệu phụ nữ có đáng phải làm việc không công trong 77 ngày đó chỉ để có được quyền lợi bằng với bạn nhân viên nam không? Dĩ nhiên là KHÔNG!

Hãng tàu xe điện ngầm công cộng ở Đức Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) quyết tâm thay đổi điều này trong ngày Bình đẳng giới bằng một hoạt động activation ứng dụng công nghệ AI nhận diện gương mặt rất thú vị:

Image for post
Image for post

Activation này đã gần như tạo ra một cơn hỗn loạn ở các ga tàu điện ngầm vì sự… bất công của nó với các bạn nam. Nhưng chính sự bất công vô lý đó mới chính là điểm mấu chốt trong toàn bộ ý tưởng: các bạn nam, hãy thử cảm nhận sự bất công này và nhìn nhận lại về cách các bạn nhân viên nữ trong công ty mình đang phải chịu sự đối xử vô lý này mỗi tháng. Từ đó có những hành động nâng niu hơn người phụ nữ, hay cùng nhau vận động xã hội đưa ra những thông điệp giúp thay đổi chính sách này lên các cấp cao hơn trong bộ máy chính quyền.

Kết quả, chỉ một ý tưởng nhỏ như vậy thôi nhưng đã gây tò mò cả xã hội, giúp tăng doanh thu vé tàu điện lên tới 36 lần, được nhắc tới trên 1500 bài báo. Và thậm chí còn thay đổi suy nghĩ của một bộ phận các doanh nghiệp khi họ đưa ra các job offer có lương thưởng “công bằng” hơn, xóa nhòa đi khoảng cách 21%.

Vậy đó, thật vui một công nghệ xa vời như AI khi ứng dụng đúng chỗ lại đem tới trải nghiệm và hiệu quả cực kì tốt như vậy. Bravo!

Image for post
Image for post

👗 Amaro DNA Collection — Thiết kế thời trang cá nhân hóa đến từng… tế bào

Amaro là một trong những hãng thời trang đam mê với việc ứng dụng và thử nghiệm những công nghệ mới, hình thức mới để quảng bá cho các dòng sản phầm của họ. Ví dụ như gần đây họ làm cả một bộ sưu tập mới cho… các nhân vật ảo trong game Animal Crossing. Và trước đó nữa, Amaro cũng thực hiện một thử nghiệm khá đột phá trong ngành thời trang, đó là khi họ tự đặt ra câu hỏi:

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Từ đó, Amaro kết hợp cùng các nhà giải mã gen để lấy mẫu DNA từ 19 phụ nữ và bắt đầu phân tích những khía cạnh có thể lấy được từ lượng dữ liệu khổng lồ đó. Qua việc trích xuất, đối chiếu dữ liệu lớn để tìm ra sự liên quan tới sở thích thời trang của một con người, họ đã tìm ra vài điểm chung: ví dụ, đoạn mã này thường sẽ tới từ những người có khả năng tính toán và thông minh về hình học, đoạn mã kia lại chỉ ra người đó có thiên hướng thích màu ấm nóng…

Đến 700.000 thông tin từ các đoạn mã DNA đã được diễn dịch thành các thông tin sở thích thời trang như cá tính, màu sắc, loại vải, họa tiết thiết kế cụ thể mà từng người sẽ thích.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Sau đó, Amaro kết hợp cùng các nhà thiết kế dể tạo nên 57 bộ váy mới toanh phù hợp với từng thông tin DNA của từng người, mang tên Amaro DNA Collection. Kết quả khá kì diệu, ai cũng cảm thấy thích bộ váy dành cho họ như thể thân quen đã lâu, hay đánh thức một ý niệm nào đó sâu bên trong họ rằng: “well, có thể tôi không thường mặc váy có họa tiết này, nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy nó như được sinh ra cho tôi, tôi thích nó vô cùng!”

Thử nghiệm này đã tạo ra cơn địa chấn trong ngành thời trang, khi đi ngược với những quy tắc truyền thống, các nhà thiết kế nói rằng: “thường thời trang sẽ đi tìm nguồn cảm hứng từ bên ngoài, từ thế giới ngoài kia, nhưng với Amaro DNA Collection, lần đầu tiên chúng tôi thấy một thương hiệu thử lấy nguồn cảm hứng từ những dữ liệu khoa học từ sâu bên trong mỗi người để tạo nên bộ sưu tập mới, điều đó thật phi thường!”. Đúng vậy, thật ngạc nhiên và mind-blowing đúng không nào? 😍

Image for post
Image for post

Đó là một tuần dành cho các case study từ những thương hiệu có tư duy rất mới lạ, áp dụng công nghệ đơn giản mà hiệu quả để làm trải nghiệm thú vị hơn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc^^.

❤️, the team at TechHunt | The Hunter Group

.

Tech Hunt | The Hunter Group

Creative tech ideas and Inspirations — curated from the…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store