Image for post
Image for post

Tech Hunt Inspiration #89

Quan Tram
Quan Tram
Nov 24, 2020 · 6 min read

Hãy cùng Techhunt team cập nhật những case study ứng dụng các công nghệ, phương tiện mới thú vị nhất, mới nhất để bắt kịp với xu hướng, sánh vai cùng các agency năm châu nhé!

Chủ đề của tuần này là Ứng dụng công nghệ và kỹ thuật gamification tạo nên động lực cho khách hàng. Let’s go!

Image for post
Image for post

Mountain Dew “Hidden Graphics” — lửa thử vàng, gian nan đo sức mạnh

Mountain Dew từ lúc bắt đầu vẫn luôn là một hãng nước tăng lực cổ vũ tinh thần nỗ lực, cố gắng luyện tập không ngừng để đập tan những giới hạn, đẩy bản thân về phía trước. Họ luôn tin vào tinh thần “To get to easy you have to go through hard” — có vượt qua khó khăn thì bạn mới đạt đến được những điều tốt đẹp.

Và khi tung ra sản phẩm mới ở đất nước New Zealand, nhắm vào giới trẻ nước này, Mountain Dew đã có một ý tưởng cho một đối tượng rất cụ thể trong giới trẻ, những người cực kỳ phù hợp để truyền đạt cho cả xã hội về tinh thần của hãng, cũng đam mê, cố gắng điên cuồng để đạt tới ước mơ: đó là những skater (những bạn đam mê môn trượt ván đường phố).

Chúng ta ai cũng biết, để trượt ván giỏi và đẹp thì dù cho là một người bình thường hay thiên tài cũng phải luyện tập. Không có con đường nào khác để “master” môn trượt ván vì nó cực khó. Nó cần những tính toán, thử sai, kinh nghiệm, máu, nước mắt, những trầy trụa, những ngày tháng băng bột trong bệnh viện. Nhưng lửa thử vàng, gian nan đo sức mạnh, chỉ cần dám dấn thân và luyện tập, sẽ có ngày bạn thành công.

Để cổ vũ con đường gian nan đó, Mountain Dew kết hợp với hãng làm ván trượt, và ứng dụng kỹ thuật chế tác “hidden ink & graphics” để tạo ra những kiệt tác nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, nhưng lại vô hình trên chiếc ván trượt. Chỉ khi nào chiếc skateboard đó bị sử dụng nhiều, bị va đập, hư hại, trầy xước đủ nhiều thì lớp sơn và mạt gỗ mới từ từ bong ra, để lộ hình ảnh đồ họa, là một typo rất nghệ thuật “To get to easy, you have to go through hard” như một lời động viên, tưởng thưởng cho những chiến binh đã dám bỏ ra mồ hôi, máu, nước mắt và nhận lấy hàng trăm vết trầy xước trên cơ thể giống như cái skateboard vậy.

Kỹ thuật chế tác này mới đây cũng được G-Dragon x Nike ứng dụng để làm ra siêu phẩm Air Force 1 “Para Noise”, một chiếc giày bình thường, nhưng khi được sử dụng lâu ngày sẽ bong lớp sơn ở ngoài ra và lộ ra những artwork bông hoa rất đẹp do chính G-Dragon sơn.

Điểm chung là, cách tương tác này không chỉ đem lại sự thú vị, tò mò do cơ chế gamification (thử thách, bí mật ẩn giấu và phần thưởng xứng đáng), mà còn đem lại thông điệp rất mạnh như chính tinh thần của Mountain Dew: để đạt được những gì mình muốn, bạn phải chinh phục những khó khăn phía trước. Với Hidden Graphics trong chiếc ván trượt, chăc chắn, tất cả lớp trẻ của New Zealand đã nhận thức được thông điệp này một cách thuyết phục nhất! Bravo Mountain Dew

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

3CS Rise & Fall — lên đỉnh càng cao, discount càng lớn

Hãng thời trang mùa đông 3CS ở Úc cũng đã ứng dụng công nghệ và gamification để tạo ra một chiến dịch khuyến mãi khá thú vị cho khách hàng: đó là một ứng dụng điện thoại, khi người trượt tuyết đi lên núi càng cao để trượt xuống, thì họ sẽ nhận được một voucher giúp discount càng sâu, tên gọi chiến dịch cũng rất thú vị, là “Rise & Fall” (lên càng cao & giảm càng nhiều).

Ý tưởng về việc tặng discount với mức độ tùy thuộc vào các điều kiện thời tiết như nhiệt độ, độ ô nhiễm không khí thì không mới, nhưng những cách thức đó đều dựa vào sự “ngẫu nhiên” của ông trời. Rise & Fall khác biệt, vì độ giảm giá dựa vào độ “chịu chơi” và quyết tâm lên đỉnh của người chơi. Điều đó tạo ra một động lực cực mạnh, một nút nitro boost hiệu quả để khuyến khích các anh hùng trượt tuyết dám vượt qua nỗi sợ và thách thức những đỉnh cao hơn nữa, đó là một hình thức gamification từ thế giới ảo tác động tới tâm lý và hành động thật sự của con người.

Image for post
Image for post

Để triển khai hiệu quả và thú vị, công nghệ định vị địa điểm được điều chỉnh để nhận ra được độ cao xấp xỉ của từng người và thay đổi theo thời gian thực. Khi đã lên tới đỉnh núi phù hợp, người chơi chỉ cần check-in và nhận ngay discount mua đồ ngay trong app, ví dụ khi đang ở độ cao 2600ft thì tương đương 26% discount.

Ngoài ra, một cơ chế khác của gamification cũng được đem vào là bảng xếp hạng (leaderboard) nhằm vinh danh những anh hùng trượt tuyết dám vượt lên (Rise) để nhận được phần thưởng là discount để mua sản phẩm (Fall). Leaderboard thực chất còn có một hiệu quả tuyệt vời khác là tạo ra cơ chế “cạnh tranh”, “ăn thua”, đó là khi bỗng dưng thấy mình bị tuột xuống thứ hai, thì người ta sẽ có xu hướng cố gắng thêm một chút để giành lại vị trí thứ nhất.

Cứ như thế, những cuộc đua giành ngôi vị và discount lớn liên tục thúc đẩy các tay trượt tuyết lao vào việc chinh phục những ngọn núi mới, cao hơn, khó hơn, đẹp hơn và cũng để vượt qua chính mình!

Image for post
Image for post

Đó là một tuần dành cho các case study từ những thương hiệu có tư duy rất mới lạ, áp dụng công nghệ đơn giản mà hiệu quả để làm trải nghiệm thú vị hơn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc^^.

Image for post
Image for post

from the team at TechHunt | The Hunter Group

Tech Hunt | The Hunter Group

Creative tech ideas and Inspirations — curated from the…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store