Image for post
Image for post

Tech Hunt Inspiration #91

Quan Tram
Quan Tram
Dec 4, 2020 · 6 min read

Hãy cùng Techhunt team cập nhật những case study ứng dụng các công nghệ, phương tiện mới thú vị nhất, mới nhất để bắt kịp với xu hướng, sánh vai cùng các agency năm châu nhé!

Chủ đề của tuần này là Coca-Cola và những idea khác thường về contest/giveaway. Let’s go!

Image for post
Image for post

Coca-Cola My 200 closest friends — Tuổi trẻ này mình cùng nhau 🎵

Electric Castle là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Châu Âu, diễn ra ở Romania với hàng ngàn người tham gia, hàng chục nhãn hàng tài trợ. Coca-Cola cũng là một trong số nhà tài trợ vì Electric Castle đem lại không khí, cảm xúc hào hứng rất hợp với chủ đề “Taste the feeling” của họ.

Trong dịp này, Coca-Cola có 200 vé để dành tặng miễn phí (giveaway) cho các fan, và họ đã nghĩ ra một idea rất chi là khác thường để “giveaway” theo kiểu cực kỳ chất và hào hứng:

Image for post
Image for post

Với một cơ hội hiếm có và quyền lực trời cho như thế này, việc chọn 200 người để tặng vé xem ra là một việc cực kỳ dễ dàng và hào hứng! Thế mà, hào hứng thì đúng là hào hứng, nhưng hóa ra lại không hề dễ dàng. Vì chọn ai, không chọn ai cũng làm Silviu rất đau đầu.

Nếu là bạn, bạn có thể sẽ nghĩ tới các thành viên trong gia đình, cô dì chú bác con cháu, rồi tới crush, người bạn đầu tiên, một cô bạn rất xinh, hay thằng bạn like tất cả status Facebook của mình…cứ thế, vài chục người đầu tiên sẽ rất dễ dàng.

Nhưng sau đó thì mọi việc càng ngày càng khó khăn vì anh ấy phải… brainstorm xem những tiêu chí mới để chọn là như thế nào. Tất cả giai đoạn brainstorm và những suy nghĩ, những đấu tranh tư tưởng của Silviu đều được biến thành những Vlog, livestream đăng trên Fanpage Coca-Cola, và làm cư dân mạng phát cuồng, trông ngóng Vlog mới để biết ai là người được chọn tiếp theo, cũng như gợi ý cho Silviu những tiêu chí mới, hài hước và tràn đầy tính troll.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Thế là hàng loạt những người bạn đặc biệt đã được trong chọn Friend list của Silviu vì những tiêu chí rất buồn cười: Teo — vì tóc hắn xấu hơn tóc mình, hay Alina — cô ấy có khả năng chia miếng bánh mì làm đôi cực kỳ chuẩn, hay Andreea — cô bạn hay làm “bão like” trên Facebook mình…. 😆

Đến 6.9 triệu người đã theo dõi hành trình “chọn bạn” của anh, và đến hàng ngàn người đã Kết bạn trên Facebook để “làm thân” và nói rằng mình đặc biệt với anh như thế nào, để lấy được một vé dự Electric Castle! Với idea giveway cực kì lạ thường này, “My 200 closest friends” đã viral ở cả Châu Âu và biến Coca-Cola thành cái tên nổi bậc nhất trong dịp diễn ra lễ hội âm nhạc, vượt qua hàng chục nhãn hiệu xịn sò khác! 👍 💪

Không chỉ vậy, hành trình chọn bạn của Silviu còn là một platform cho Coca-Cola tiếp tục dùng lại và phát triển trong những năm tiếp theo. Và với khách hàng, đó còn là một show giải trí rất hấp dẫn, nó tạo ra cho mỗi người một hành trình để tự nhìn ra điểm tốt đẹp của mình, và biết ơn điểm đặc biệt của những người khác trong danh sách bạn bè của mình nữa, dù cho đó chỉ là những điểm đặc biệt nho nhỏ như Silviu đã chỉ ra. 😍

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Coca-Cola Guess bottle — Coke nảo Coke nao?

Cũng là Coca-Cola ở Romania, để quảng bá cho dòng sản phẩm Zero Sugar, thì từ nhiều năm nay, họ đã liên tục truyền thông về việc “Không có sự khác biệt nào về hương vị giữa dòng Original Taste và dòng Zero Sugar”, thậm chí họ còn làm rất nhiều thí nghiệm với khách hàng ngẫu nhiên trên đường để chứng minh sự tương đồng của hai sản phẩm. Thế nhưng, phần lớn người dân Romania vẫn không tin vào sự thật đó, vì phần lớn họ chưa được tận tay tham gia thí nghiệm.

Vì vậy lần này, để một lần nữa promote sản phẩn Zero Sugar để người dân được sống lành mạnh hơn, và thuyết phục hoàn toàn cả đất nước rằng về hương vị, Zero Sugar cũng ngon như Original Taste vậy, Coca-Cola không đầu tư vào làm các quảng cáo hay thí nghiệm nhỏ nữa, mà họ “chơi lớn” để tạo ra một cuộc thi mang tính thí nghiệm ở quy mô toàn quốc, để mọi người tự cảm nhận.

Image for post
Image for post

Giới thiệu dòng sản phẩm mới, chai “Coca-Cola Guess”, với nhãn chai mix giữa Original và Zero Sugar. Và điều đặc biệt là, những chai Coca Guess này sẽ chứa ngẫu nhiên hoặc là Original Taste, hoặc là Zero Sugar!

Đi kèm với sản phẩm Guess là một cuộc thi, thách thức bạn hãy uống, đoán xem đó là vị gì, rồi scan code để nhập suy đoán của bạn trên website để check kết quả và được tham gia vòng quay may mắn lucky draw.

Image for post
Image for post

Đã có hơn 500.000 người tham gia thử thách, các influencer, reviewer, streamer, người nổi tiếng cũng thi nhau uống và đoán, và kết quả không bất ngờ lắm: … gần như chẳng có ai đoán trúng được trong chai Guess là loại vị nào 😆

Nhờ đó, doanh thu của Zero Sugar cũng tăng đến 16% chỉ trong 2 tháng, và quan trọng hơn là, qua mạng xã hội, streamer, KOL, ngươi nổi tiếng, báo đài nói về cuộc thi mang tầm toàn quốc này, gần như toàn bộ người dân đã nhìn nhận được sự thật rằng: hương vị của Zero Sugar hoàn toàn giống như Original Taste, chẳng có khác biệt nào cả, mà Zero Sugar lại còn lành mạnh hơn vì không chứa đường. Đó là thành công cực kỳ lớn của “Coca-Cola Guess Bottle”. 👏

Image for post
Image for post

Đó là một tuần dành cho các case study từ những thương hiệu có tư duy rất mới lạ, áp dụng công nghệ đơn giản mà hiệu quả để làm trải nghiệm thú vị hơn. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc^^.

Image for post
Image for post

from the team at TechHunt | The Hunter Group

Tech Hunt | The Hunter Group

Creative tech ideas and Inspirations — curated from the…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store