Zach Savinar

Alang kay manang nga walay pangan

1:04 AM

Si manang

gubut ug buhok

gilamoy sa kangitngit

ug kangiub aning siyudara

Gabitbit siya ug laya nga sanga

gaduwa ug ambut,

galingi-lingi.

Gisugat ra intawun sa akung mata

ang kasuwaw sa taxi, jeep, ug ambulansya

Trying to save someone again?

akung pangutana nga igu ra miulbu

dala sa abug nga gadali-dali pud

ug gukod ninyu.

*image by Zach Savinar