Alang sa mga naligsang baki sa Campo

9:02 AM

Subaya ang kalsada sa Campo

ang mga espasyo ug libaung

bag-ung kinurisan sa tumuy anang

silhig-tukug nga mibagnus ug

mipadaplin sa dahong nalaya

ug natulog sa espalto.

Subaya ang kalsada ug ayaw’g lihay,

tutuki ang mga napigsat nga baki

nga tungud sa ulan pagkadlawun

nanggawas ug nagsaba-saba

apan wala’y paki ang mga ligid.

Ang ilang kalingaw sama ra pud sa ilang kinabuhi:

mubu.

Nag-ilug ang green, yellow, ug butuy-butuy

sa ilang panit nga maayung pagkapilit sa kalsada.

Gipabuhagay sa pislat nga mga baki

ilang tinai ug unud gawas anang ilang baba,

lubut o di ba kaha, kiliran.

Subaya ang kalsada nga gibantayan

sa mahogany, acacia ug kaimito

paminawa baya ang halad nga kanta

anang langgam nga dili na matultulan sa imung mata

tungud sa kataas sa mga kahoy

ug kabaga sa dahon niini.

Inig human,

tang-tanga na ang mga earphone

sa dalunggan ug ihipus sa bag,

pangukay ug kinse pesos

para sa habal-habal nga sa layo pa,

nagsenyas na.

~

Ayaw’g kalimut pislit anang ♥ kung naganahan ka ining balaka :)

(Don’t forget to hit that ♥ if you liked this one)