Kamut-diskoral

Red light,

duul nako

apan ang kamut sa akung tupad nga drayber

ug pasahero

parehos nga nagsayaw-sayaw

dungan

sa diskoral nga sila ra pu’y nakadungug.