Taxi Driver for Pinoy Voter (Sa mata sa gadudang “bobotante” ra pud siya)

8:13 PM

Friday ug kahibaw ko nga trapik

mau gapara kug taxi.

Sa pipila ka minuto nga pagkamang sa ligid

anang ruta pa-Ayala

kahilum ang sonata nga gapautaw-utaw

sulud sa kotse,

gisubay sa akung mga mata ang mura pug adik

nga mata likod sa ubang kotse ug sa

kalaay ug komentaryo sa radyo

mahitungud sa usa ka kandidato nga buyag,

pwerteng bugalbugalun,

naiswag ang biyahe sa atung istorya

— sugud sa rape joke, federal system, kang

Adolf Hitler, mga komunista, NPA, ug taas kaayu nga proseso sa

Con-Con.

Bilib kaayu ko nimu

pero guul kaayu ko para namu:

ug nganung ang kaalam

dili ka-apas sa hagurus nga paglaway anang

gihinganlang “pagbabago.”