Go Local (3): Vitaal, verbonden en vernieuwend

Dat is de visie van Media Valley

Van de week kregen we bij Media Valley de vraag waarom we zo’n bijeenkomst als Go Local hebben georganiseerd? Het antwoord is eigenlijk simpel: Wat we hier bij Media Valley doen, is niet bedoeld voor onszelf. We willen er zijn voor het Limburgse medialandschap. Hoe zouden we anders onze missie kunnen waarmaken?

Die missie is Smart Citizenship: Een moeilijk klinkend begrip, dat begint bij de vraag hoe je burgers weer kunt betrekken bij de journalistiek. Niet om de journalistiek per se, maar wél om ze betrekken bij nieuws dat voor hen van belang is. Zodat ze de juiste keuzes maken op basis van de juiste informatie. Die gedachte vormt immers de bakermat van de journalistiek.

Dus als er sprake is van een veranderend medialandschap, met alle complicaties, maar zeker ook uitdagingen van dien, dan moet je daar op inspelen. Mede om die reden is Media Valley ooit opgericht. Media Valley wil een innovatieve broedplaats zijn, die zich inzet voor een vitaal, verbonden en vernieuwend medialandschap in Limburg. En daar maken de lokale media een belangrijk onderdeel van uit. Vandaar Go Local!

Zo’n medialandschap is een ecosysteem. Met grote bewoners, kleinere, gezond of niet gezond, groeiend of krimpend. Met elkaar vormen ze een systeem dat op elkaar inspeelt, dat reageert, dat beweegt. Op een of andere manier hebben ze elkaar nodig, maar ook anderen; vaak toekomstige bewoners van het ecosysteem.

Media Valley wil een belangrijke rol spelen in het vitaal houden van dat ecosysteem, het met elkaar verbinden van de verschillende bewoners en het vernieuwen van bepaalde elementen ervan. Zonder beeldspraak betekent dat: Het opzetten van samenwerkingen, het vergroten van kennis en kunde en ruimte maken voor vernieuwende initiatieven, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs of door jonge ondernemers.

Go Local op 29 september j.l. was hier de eerste aanzet voor. Inmiddels hebben we ook steun gekregen van de gemeente Sittard-Geleen en hebben we een subsidie-aanvraag lopen bij het Stimuleringsfonds voor Journalistiek, waarvan dit verhaal de kern vormt. Door die (mogelijke) steun kunnen we ons streven kracht bij zetten.

Bij dezen nodigen we dan ook alle lokale media in Limburg uit, die op zoek zijn naar vernieuwing en samenwerking. Media Valley komt graag met jullie in contact. Ook nodigen wij nadrukkelijk andere partijen uit die opereren in het veld van media en informatie: Scholen, bibliotheken en creatieve ondernemers. Graag gaan we met jullie in gesprek. Om elkaar te leren kennen en om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Stuur ons een mail: info@mediavalley.nl. Dan komen we zo snel als mogelijk bij je terug.