🇻🇳|Báo cáo Kiểm tra Hợp đồng Thông minh

Tin tốt! Hợp đồng thông minh của The Abyss DAICO không có nhược điểm về an ninh nào, như New Alchemy — công ty kiểm tra hàng đầu thế giới cung cấp công nghệ, lý thuyết trò chơi token, tư vấn và kiểm tra an ninh cho các công ty sáng tạo nhất trên toàn cầu, kết luận.

Câu chuyện này như sau. Vào tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã thuê New Alchemy kiểm tra hợp đồng thông minh của chúng tôi sau khi nó đã phù hợp với mô hình DAICO vừa được thông qua. Đây là lần thứ hai The Abyss nhờ người kiểm tra để nhận xét và báo cáo Hợp đồng Thông minh mà chúng tôi đã tạo ra để hỗ trợ cho nền tảng này. Và cũng như trước đây, cam kết rằng nó mang tính chất kỹ thuật và tập trung vào việc xác định các sai sót an toàn trong mã hoặc thiết kế của hợp đồng.

Một công việc rất lớn đã được thực hiện, và kết luận chung bây giờ là:

“Kiểm tra đã không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì nghiêm trọng”.

Một số vấn đề nhỏ mà đã phát hiện, đã được sửa tương ứng theo khuyến cáo của kiểm tra viên. Nhận xét về thiết kế và chất lượng mã do New Alchemy thực hiện trong quá trình đánh giá rằng

“… không phát hiện ra các biểu hiện nhược điểm về an ninh”.

Và như vậy, The Abyss hiện có hai cuộc kiểm tra Hợp đồng Thông minh của DAICO độc lập.

Đọc báo cáo đầy đủ về Hợp đồng Thông minh của New Alchemy tại: https://theabyss.docsend.com/view/62nrsyp

Và cuộc kiểm tra Hợp đồng Thông minh độc lập bởi Oceanico tại: https://theabyss.docsend.com/view/hg8xens

Kính gửi những lời chúc tôt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub