🇻🇳|Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ ba Tổng Kết

Kết quả chính thức Đội ngũ The Abyss thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu tap thứ ba mà chúng tôi đã chạy từ ngày 10 tháng 8 (0:00 UTC) đến ngày 12 tháng 8 (0:00 UTC). Có nghĩa là: với 94,51% số phiếu bầu thuận, và chỉ 5,49% chống, số tiền hàng thángbằng ETH được giải ngân từ hợp đồng thông minh DAICO cho mục đích phát triển và tiếp thị nền tảng đã được tăng từ 750 lên 1125 ETH.

Các kết quả bỏ phiếu tap cũng có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của The Abyss và có thể được xác minh tại trang hợp đồng thông minh của chúng tôi trên Etherscan.

Kết quả Cuộc Bỏ phiếu Tap thứ ba

Hoàn toàn tuân thủ các quy tắc của DAICO, quy trình bỏ phiếu đã được tiến hành mà không vi phạm gì, trong khi hoàn toàn minh bạch và có cho tất cả các chủ token ABYSS. Chúng tôi đã xem cuộc thăm dò ý kiến với sự quan tâm và phấn khích, và rất biết ơn tất cả các cử tri về thời gian và sự tham gia của họ. Các kết quả thăm dò ý kiến tap thứ ba cho thấy những điều tốt nhất của nó và tất cả các niềm tin mà bạn đặt trong dự án chung của chúng ta.

Những chiến thắng gần đây trong các cuộc bỏ phiếu IndodaxEthfinex và liệt kê trên Bitfinex đã trở thành một bước quan trọng và là một bước tiến lớn đối với mục tiêu chính của chúng ta, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Còn rất nhiều công việc phía trước, và với sự hỗ trợ của bạn rằng chúng tôi sẽ có thể đi hết chặng đường để tiến tới thành công.

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub